Bild
Länkstig

Att förklara svåra beslut – ett nödvändigt ont i den representativa demokratin

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - pågående
Projektägare
Förvaltningshögskolan

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

För att kunna styra framgångsrikt måste demokratiskt valda ledare försäkra sig om att deras beslut accepteras, eller åtminstone tolereras, av de flesta medborgare. Detta är en svår uppgift eftersom valda ledare ofta tvingas fatta beslut som innebär kompromisser eller val mellan legitima intressen och som är potentiellt kontroversiella i allmänhetens ögon. I det här projektet studerar vi betydelsen av hur svåra beslut förklaras och kommuniceras av beslutsfattarna för människors vilja att acceptera beslut.

För att kunna styra framgångsrikt måste demokratiskt valda ledare försäkra sig om att deras beslut accepteras, eller åtminstone tolereras, av de flesta medborgare. Detta är en svår uppgift eftersom valda ledare ofta tvingas fatta beslut som innebär kompromisser eller val mellan legitima intressen och som är potentiellt kontroversiella i allmänhetens ögon. Frågan om hur man hanterar svåra beslut på ett sätt som gör att besluten kan accepteras av medborgarna är en grundläggande fråga för den demokratiska legitimiteten som bara blir viktigare i takt med ökad press på den offentliga sektorn. I projektet ”Att förklara svåra beslut – ett nödvändigt ont i den representativa demokratin” studerar vi betydelsen av hur svåra beslut förklaras och kommuniceras av beslutsfattarna för människors vilja att acceptera beslut. Vi använder oss av såväl faktiska fall, där vi särskilt fokuserat på skolnedläggningar, som intervjuer och enkäter med beslutsfattare, och scenarioexperiment med medborgare. Våra preliminära resultat tyder på att beslutsfattare skulle kunna vinna på att i högre grad fokusera inte bara på processen innan ett beslut, utan även på hur efter-processen ska se ut. 

Projektdeltagare

Projektledare:
Jenny de Fine Licht

Övriga deltagare:
Peter Esaiasson