Länkstig

Astrid von Mentzer

Forskare

Avd för mikrobiologi och
immunologi
Besöksadress
Medicinaregatan 7 A
41390 Göteborg
Postadress
Box 435
40530 Göteborg

Om Astrid von Mentzer

Enterotoxinbildande Escherichia coli (ETEC) bakterier som orsakar diarrésjukdom i utvecklingsländer som saknar rent vatten och grundläggande sanering. ETEC är en av de vanligaste orsakerna till diarré i utvecklingsländer och som i sin tur kan leda till döden hos både barn och vuxna.

Mitt forskningsprojekt är baserat på genomiska och experimentella metoder för att studera ETEC, som är en mycket heterogen patogen. Genom att använda mig av hel-genom sekvensering och genomiska analyser studerar jag ETEC:s genetiska komposition, hur virulenta stammar uppkommer. Sekvenseringsdata används dessutom till att studera både kända och nya så kallade kolonisationsfaktorer som bakterien använder för att fästa till tarmen. Två tillvägagångssätt för att identifiera och karakterisera nya adhesions proteiner baserat på både genomiska och experimentella metoder har utvecklats.