Bild
none
Länkstig

ANTICORRP

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2012 - 2017
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

ANTICORRP var ett storskaligt forskningsprojekt som finansierades av Europeiska kommissionens sjunde ramprogram. Projektet startade i mars 2012 och slutade februari 2017. Det fulla namnet är Anticorruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption. Dess centrala mål var att undersöka faktorer som främjar eller hindrar utvecklingen av effektiv politik mot korruption.

Projektet bestod av 20 forskningsgrupper i 16 EU-länder. Det var tvärvetenskapligt och samlade forskare från antropologi, kriminologi, ekonomi, genusstudier, historia, lag, statsvetenskap, offentlig politik och offentlig förvaltning. Projektet organiserades i fyra tematiska pelare, som inkluderade 11 arbetsprojekt.