Länkstig

Vacciners verkningsmekanismer

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

De flesta av dagens vacciner utvecklades för årtionden sedan med hjälp av empiriska metoder. Uppkomsten av nya sjukdomar med potential att utvecklas till epidemier eller pandemier, samt otillräckligt skydd av vissa existerande vacciner, har drivit på för att vaccinforskning ska bedrivas med ett rationellt angreppssätt. När vår förståelse av immunsystemets funktion fördjupades och nya teknologier tillgängliggjordes, skiftade fokus mot designade vacciner. Trots det saknas fortfarande omfattande kunskap om hur humanvacciner fungerar. Ali Harandis lab är utrustat för att möta detta behov, och har varit involverade i flera samarbetsprojekt inom EU som syftat till att öka förståelsen om mekanismer bakom vacciners effektivitet samt identifiera tidiga blodmarkörer, för skyddande immunitet och säkerhet av humanvacciner.

Detaljerad information om forskningsprojektet finner du på den engelskspråkiga sidan.

Ali Harandi porträtt

Gruppmedlemmar

Sravya S. Nakka: PhD, Researcher
Josefine Persson: PhD, MD, Researcher
Samuel Lundin: PhD, Researcher
Ogonna Obudulu: PhD, Researcher
Sara Torkzadeh: MSC, Researcher assistant
Björn Andersson: PhD
Hanna Kann: PhD, Postdoc