Bild
Kyrkogård i Askum, Bohuslän
Foto: Henrik Sandgren
Länkstig

Administrationen av döden

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
Förvaltningshögskolan

Kort beskrivning

Projektet fokuserar på institutionella insatser som görs – eller uteblir – när en människa är avliden. Det primära är alltså den inträffade döden, men själva döendet och olika typer av dödsprevention kan också behöva beaktas. Den döda människan som sådan träder här i bakgrunden. Det är hennes omgivning, och mobiliseringen av denna, som intresserar. Ett antal rätt väsensskilda praktiker.
Inriktningen är multidisciplinär. Vi tänker oss att ekonomer, statsvetare, jurister, historiker, teologer, etnologer, medicinare, sociologer med flera finns med i medarbetarskaran. Utgångspunkten är att administration av döden hanteras främst inom myndighetssfären på olika nivåer, men även medborgarsamhället i stort (ibland kallat civilsamhället eller frivilligsektorn) bör få plats, liksom individers publika brottning med döden som existentiellt fenomen.

Navigate to video: Att hantera många döda – en balansakt mellan etik och rationalitet
Video (40:52)
Att hantera många döda – en balansakt mellan etik och rationalitet

Projektdeltagare

Björn Rombach

Anders Björnsson