Bild
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Vad gör barn och personal i förskolan och hur delaktiga är barnen?

Forskning
Utbildning & lärande

Frida Åström från Jönköping University presenterar sin avhandling med titeln ”Everyday life in preschool – Swedish and international approaches”.

Seminarium
Datum
4 mar 2024
Tid
15:00 - 16:30
Plats
Online via Zoom
Ytterligare information
Öppna seminariet i
Zoom

Medverkande
Frida Åström, Fil. dr. Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University
Bra att veta
Öppet för alla intresserade.
Arrangör
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande samt forskargruppen PQL

Avhandlingen bygger på observationsdata från 78 svenska förskoleavdelningar, 39 portugisiska, och 168 amerikanska förskolor, med ett särskilt fokus på Sverige. Resultaten visar på viktiga skillnader i förskolemiljöer och praktiker mellan förskolor i olika länder med implikationer för diskussionen om och undersökningar av kvalitet i förskolan. I svenska förskolor noterades bland annat en grupp barn som uppvisade ett mönster av låg delaktighet i fri lek men som verkade osedda av förskolepersonal. Resultaten kan speglas mot förskolans läroplan och pågående debatter kring exempelvis undervisning.