Bild
Olika material och verktyg utspridda på en kartongskiva.
Foto: Luke de Jager
Länkstig

Urban Lunch-time #90: Barnens plats i staden

Kultur & språk
Samhälle & ekonomi

Välkommen till en föreläsning med Catherine Paterson och Anna Hyden, om vikten av co-design, medskapande design och inkludering av barn och unga i stadsutvecklingsprocesser.

Föreläsning
Datum
5 dec 2023
Tid
11:30 - 12:20
Plats
Röhsska museet, Auditoriet, Vasagatan 37-39
Sista anmälningsdag
28 november 2023

Bra att veta
Det finns möjlighet att delta på föreläsningen digitalt
Anmälan är stängd.

Under föreläsningen får du lära dig mer om vikten av co-design, medskapande design och inkludering av barn och unga i stadsutvecklingsprocesser. Göteborgs stad var tidigt ute med att utveckla metoder för att involvera barn och unga i stadsutvecklingen. Redan 2003 myntades begreppet arkitekturpedagogik som arbetssätt och genom det långsiktiga samarbetet med akademin har staden utvecklat metoder för att inkludera barn och unga i arbetet med att planera, gestalta, bygga och förvalta den hållbara staden. Välkommen att lära dig mer om Child Culture design och arkitekturpedagogikens roll i stadsutvecklingen. 

För 15 år sedan startades masterprogrammet i
Child Culture Design på HDK-Valand. Programmet bygger på multidisciplinära perspektiv där inkluderande forskning och kunskap från bland annat psykologi, pedagogik och sociologi står i centrum. En stor del av utbildningen är centrerad kring metoder för co-design och medskapande design där studenterna utbildas i metoder för att inkludera barn i designprocessen och detta har resulterat i att många studentprojekt numer fokuserar på att förbättra barns liv och ställning i samhället. Genom tät samverkan mellan staden, akademin och forskningen gör vi tillsammans våra städer med barnvänliga och socialt hållbara.  

Catherine Paterson, barnkulturdesigner och universitetsadjunkt vid HDK-Valand, presenterar professionen och om dess roll i utvecklingen av staden för både barn och unga. 

Anna Hydén, barnkulturdesigner och projektledare på Röhsska museet, delar med sig av erfarenheter och utmaningar från stadsplaneringsprojekt i Göteborg där barn och unga involverats i processen. 


Sista dag för anmälan:
Fysiskt deltagande: 28 november
Digitalt deltagande: 4 december

Föreläsningen är kostnadsfri och hålls både på svenska och engelska.