Bild
Bilden föreställer däck på ett segelfartyg
Länkstig

Tjärseminarium på Åland

Hållbarhet & miljö

Vill du lära dig mer om framställning, applicering och kvalitetssäkring av tjära? Har du erfarenheter att dela med dig av? Vill du diskutera med andra kring tjärans möjligheter och utmaningar? Välkommen på tjärseminarium till Åland i oktober!

Seminarium
Datum
19 okt 2022 - 21 okt 2022
Plats
Sjöfartsmuseet i Mariehamn, med exkursioner till intressanta tjärprojekt på Åland

Medverkande
Se programmet nedan
Bra att veta
Seminariet är fullbokat men det går att delta på föreläsningar och exkursioner där kaffe och lunch INTE ingår. Det är inte heller längre möjligt att boka plats på den gemensamma bussen/färjan från Arlanda till Mariehamn.
Arrangör
Hantverkslaboratoriet/Göteborgs universitet, Ålands landskapsregering, Ålands Museum, Ålands Sjöfartsmuseum, Sjökvarteret, Föreningen Leve Tjäran

 

Vem? Seminariet riktar sig till producenter, distributörer, hantverkare, antikvariska myndigheter, övriga aktörer inom kulturmiljövård, beställarorganisationer och alla andra med ett intresse för tjära.
Vad? Seminariet lyfter frågor kring historisk användning, råvaror, framställning, distribution, applicering, tjärsorter och användningsområden, kvalitetssäkring m.m.
Ett specialområde för i år är den maritima användningen av tjära.
Hur? Seminariets språk är skandinaviska, men det är möjligt att hålla föredrag och ställa frågor på engelska. Föredragens längd kan variera, både längre och kortare anföranden är välkomna.

Följ oss på https://www.gu.se/hantverkslaboratoriet/nordic-tar-network-natverk-om-nordisk-tjara.

Program

Onsdag 19 okt: TJÄRA HISTORISKT OCH IDAG

Tjära i ett historiskt och dagsaktuellt perspektiv. Vad vet vi om tjärbränning och tjäranvändning förr? Hur får vi mer kunskap? Och hur kan vi använda kunskapen i dagens tjärproduktion?

8-9  Registrering

9.00. Välkomstord av Viveka Löndahl, landskapsantikvarie

9.20  Tjära i Finland idag. Ilkka Pollari, Föreningen Leve Tjäran

9.40. Nordic Tar Network Christina Persson, Svenska kyrkan

10-10.30  Kaffe

10.30  Tjære og samfunn i eldre jernalder. Ole Risbøl, Uppsala Universitet.

11.00  Identifiering av tjärdalar med artificiell intelligens. Niko Anttiroiko, Museiverket

11.30  Methods for the material property analysis of tar – an example of Palaeolithic birch bark tar. Paul Kozowyk, Delft University of Technology.

12-13  Lunch, restaurang Nautical (Ålands Sjöfartsmuseum), nautical.ax

13-18   Exkursion

På eftermiddagen gör vi en utfärd till Kastelholm och Finströms kyrka, där vi diskuterar aktuella tjärningsprojekt. Vi besöker också en bevarad tjärdal i Saltvik och får ta del av tjärbrännarens levnadsvillkor. Kaffe ca kl. 15.

18  Middag, Pub Stallhagen, Getavägen 196, Finström, stallhagen.com/pub-stallhagen


Torsdag 20 okt: MARITIM ANVÄNDNING AV TJÄRA

Programmet fokuserar på användningen av tjära i maritima sammanhang. Vilken betydelse har tjäran haft för sjöfarten i ett arkeologiskt och historiskt perspektiv? Hur skiljer sig den maritima användningen från ytbehandling av tak och andra byggnadsdelar? Hur har man använt tjäran i kombination med andra ämnen?

8.30. Tjära på båtar – en introduktion – Jesper Grönholm, intendent Ålands sjöfartsmuseum och Pommern, med gäster

9.00. Tjære og Vikingskip. Ole Harald Flåten prosjektleder Stiftelsen Oseberg Vikingarv, Tønsberg

9.30  Tar from the seabed – Marine archaeological evidence of the use of tar on sailing vessels. Riikka Alvik, Museiverket

10-10.30  Kaffe

10.30  Nyfikna erfarenheter av tjära, beck, och becksjuderi. Fredrik Leijonhufvud, hantverksdoktorand Göteborgs Universitet

11.00  Tjära i samband med marinarkeologiska fynd. Karolina Matts, Intendent vid SMTM, Statens maritima och transporthistoriska museer

11.30  Tjära på hampa för längre livslängd Sarah Galberg Sjøgreen, Hardanger Fartøyvernsenter

12-13   Lunch, restaurang Nautical nautical.ax

13-17  Exkursion
Eftermiddagen tillbringar vi först på fyrmastade barken Pommern, där vi får se hur tjära används i rigg, däck m.m. Därefter promenad till Sjökvarteret, Ålands hantverkscentrum inom båtbyggeri, där tjära är en central del av verksamheten. Kaffe ca kl. 15.

17-19   Fritid

19  Avslutningsmiddag, restaurang Indigo, Nygatan 1, Mariehamn, indigo.ax

Fredag 21 okt: KYRKOR OCH TJÄRADE TAK
Kyrkor och andra byggnader med stora tjärade takytor står i fokus denna dag, som samtidigt summerar många år av forskning om tjärproduktion och tjäranvändning. Hur får vi till ett ekonomiskt, miljömässigt och antikvariskt hållbart underhåll av tjärade tak? Hur kan beställaren få hjälp med projektering, upphandling och kvalitetsgranskning av tjära? Hur ska kunskapsöverföringen och tillgången på tjära säkras på lång sikt?

8.30 Erfarenheter från milbränningen i Gruvighaug. Lars Erik Haugen, Fortidsminneforeningen

9.00 Reflektioner kring tjära på finska tjärtak. Daniel Wikström

9.15 Projekt Småskalig tjärframställning, handledningar och produktionsnätverk. Västerås stift, Linköpings stift och Hantverkslaboratoriet

9.45. Tjärstrykarens vardag i bilder – Tom Nylund och Mats Sandström, Nykarleby spåntak

10-10.30  Kaffe

10.30  Historisk tilbakeblikk på forsøk på revitalisering av tjærebrenning i Norge, 1930-talet, 1980-talet og 1990-talet. Roald Renmælmo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

11.00 Panelsamtal med forskare, producenter och användare. Publiken har möjlighet att ställa frågor. Medverkande: Arja Källbom, Pär Malmros, Ilkka Pollari, Ole Harald Låten, Tom Nylund, Staffan Classon. Moderator: Linda Lindblad

12-13   Lunch, restaurang Nautical

13-  Utcheckning, avfärd

 

Praktiska frågor
Under exkursionerna kommer vi att vara utomhus och delvis röra oss i skog och mark. Ta med kläder och skor för alla väder!

Boende på Åland
Det finns många olika boendemöjligheter i Mariehamn. Se visitaland.com för alternativ.

Resa till Åland
Det finns många olika sätt att ta sig till Åland med båt eller flyg. Vissa av rederierna har anslutningsbussar till turerna.  
Med båt:
Eckerölinjen (Grisslehamn-Eckerö)
Viking Line (Kapellskär/Stockholm-Mariehamn, Åbo/Helsingfors-Mariehamn/Långnäs)
Tallink Silja (Stockholm-Mariehamn, Åbo/Helsingfors-Mariehamn/Långnäs)
Finnlines (Kapellskär-Långnäs, Nådendal-Långnäs)
Ålandstrafiken (skärgårdstrafik från Åbolands skärgård)
Med flyg:
Nyxair (Stockholm-Mariehamn, Åbo-Mariehamn) OBS! Måste bokas direkt via flygbolaget
Finnair (Helsingfors-Mariehamn) OBS! Måste bokas direkt via flygbolaget
Gemensam busstransport:
Nordic Tar Network ordnar gemensam kostnadsfri busstransport Arlanda-Mariehamn t/r. Meddela vid ansökan om du vill åka med. Vid frågor, kontakta mimmi.gollas@gu.se

Preliminär tidtabell:  
Tisdag 18.10: Avfärd från Arlanda kl. 17.00. Kapellskär 19.00 – Mariehamn 22.30.
Fredag 21.10: Mariehamn 18.30 – Kapellskär 19.45. Ankomst till Arlanda ca 21.30.