Bild
Bilden föreställer däck på ett segelfartyg
Länkstig

Tjärseminarium på Åland

Hållbarhet & miljö

Vill du lära dig mer om framställning, applicering och kvalitetssäkring av tjära? Har du erfarenheter att dela med dig av? Vill du diskutera med andra kring tjärans möjligheter och utmaningar? Välkommen på tjärseminarium till Åland i oktober!

Seminarium
Datum
19 okt 2022 - 21 okt 2022
Plats
Sjöfartsmuseet i Mariehamn, med exkursioner till intressanta tjärprojekt på Åland
Kostnad
Deltagande i seminariet är kostnadsfritt. För nätverksmedlemmar som deltar i hela programmet ingår måltider och busstransport till besöksmålen. Resor och boende står var och en för. Det går att delta som gäst i valda delar, då ingår ej mat och transporter
Sista anmälningsdag
8 september 2022

Medverkande
Viveka Löndahl, landskapsantikvarie, Åland
Ilkka Pollari, Föreningen Leve Tjäran
Jakob Starlander, Sveriges Lantbruksuniversitet
Niko Anttiroiko, Museiverket
Jesper Grönholm, Ålands Sjöfartsmuseum
Ole Harald Flåten, Stiftelsen Oseberg Vikingarv, Tønsberg
Fredrik Leijonhufvud, Göteborgs Universitet
Karolina Matts, Statens maritima och transporthistoriska museer
Arrangör
Hantverkslaboratoriet/Göteborgs universitet, Ålands landskapsregering, Ålands Museum, Ålands Sjöfartsmuseum, Sjökvarteret, Föreningen Leve Tjäran

 

Vem? Seminariet riktar sig till producenter, distributörer, hantverkare, antikvariska myndigheter, övriga aktörer inom kulturmiljövård, beställarorganisationer och alla andra med ett intresse för tjära.
Vad? Seminariet lyfter frågor kring historisk användning, råvaror, framställning, distribution, applicering, tjärsorter och användningsområden, kvalitetssäkring m.m.
Ett specialområde för i år är den maritima användningen av tjära.
Hur? Seminariets språk är skandinaviska, men det är möjligt att hålla föredrag och ställa frågor på engelska. Föredragens längd kan variera, både längre och kortare anföranden är välkomna.

Det finns fortfarande plats i programmet om du vill hålla en presentation på seminariet! Hör av dig till mimmi.gollas@gu.se eller pia.sjoberg@regeringen.ax. Föredragshållarnas boendekostnader ersätts i mån av möjlighet.Mer information kommer efter hand! Följ oss på https://www.gu.se/hantverkslaboratoriet/nordic-tar-network-natverk-om-nordisk-tjara.

Preliminärt program

Onsdag 19 okt: TJÄRA HISTORISKT OCH IDAG
Tjära i ett historiskt och dagsaktuellt perspektiv. Vad vet vi om tjärbränning och tjäranvändning förr? Hur får vi mer kunskap? Och hur kan vi använda kunskapen i dagens tjärproduktion?
På eftermiddagen gör vi en utfärd till Kastelholm och Finströms kyrka, där vi diskuterar aktuella tjärningsprojekt. Vi besöker också en bevarad tjärdal i Saltvik och får ta del av tjärbrännarens levnadsvillkor.

Lunch och kaffe på restaurang Nautical/Ålands Sjöfartsmuseum. Middag på Pub Stallhagen.


Torsdag 20 okt: MARITIM ANVÄNDNING AV TJÄRA
Programmet fokuserar på användningen av tjära i maritima sammanhang. Vilken betydelse har tjäran haft för sjöfarten i ett arkeologiskt och historiskt perspektiv? Hur skiljer sig den maritima användningen från ytbehandling av tak och andra byggnadsdelar? Hur har man använt tjäran i kombination med andra ämnen?
Eftermiddagen tillbringar vi först på fyrmastade barken Pommern, där vi får se hur tjära används i rigg, däck m.m. Därefter promenad till Sjökvarteret, Ålands hantverkscentrum inom båtbyggeri, där tjära är en central del av verksamheten.

Lunch och kaffe på restaurang Nautical/Ålands Sjöfartsmuseum. Avslutningsmiddag på restaurang Indigo.

Fredag 21 okt: KYRKOR OCH TJÄRADE TAK
Kyrkor och andra byggnader med stora tjärade takytor står i fokus denna dag, som samtidigt summerar många år av forskning om tjärproduktion och tjäranvändning. Hur får vi till ett ekonomiskt, miljömässigt och antikvariskt hållbart underhåll av tjärade tak? Hur kan beställaren få hjälp med projektering, upphandling och kvalitetsgranskning av tjära? Hur ska kunskapsöverföringen och tillgången på tjära säkras på lång sikt?
Seminariet avslutas med ett panelsamtal mellan forskare, producenter och hantverkare, där publiken har möjlighet att ställa frågor.
Lunch och kaffe på restaurang Nautical/Ålands Sjöfartsmuseum.

Föredrag och presentationer
Välkomstord. Åland 100 år. Viveka Löndahl, landskapsantikvarie
Tjära i Finland idag. Ilkka Pollari, Föreningen Leve Tjäran
Österbottens svarta guld – Tjära och skeppstillverkning i norra Finland. Jakob Starlander, Sveriges Lantbruksuniversitet
Identifiering av tjärdalar med artificiell intelligens. Niko Anttiroiko, Museiverket
Tjära på båtar – en introduktion. Jesper Grönholm, Ålands Sjöfartsmuseum, med gäster
Tjære og Vikingskip. Ole Harald Flåten, Stiftelsen Oseberg Vikingarv, Tønsberg
Nyfikna erfarenheter av tjära, beck, och becksjuderi. Fredrik Leijonhufvud, Göteborgs Universitet
Tjära i samband med marinarkeologiska fynd. Karolina Matts, Statens maritima och transporthistoriska museer.

Sarah Galberg Sjøgreen, Hardanger Fartøyvernsenter
Tjärstrykarens vardag i bilder. Nykarleby Spåntak
Nordic Tar Network, summering & framtid

Praktiska frågor
Under exkursionerna kommer vi att vara utomhus och delvis röra oss i skog och mark. Ta med kläder och skor för alla väder!

Boende på Åland
Det finns många olika boendemöjligheter i Mariehamn. Se visitaland.com för alternativ.

Resa till Åland
Det finns många olika sätt att ta sig till Åland med båt eller flyg. Vissa av rederierna har anslutningsbussar till turerna.  
Med båt:
Eckerölinjen (Grisslehamn-Eckerö)
Viking Line (Kapellskär/Stockholm-Mariehamn, Åbo/Helsingfors-Mariehamn/Långnäs)
Tallink Silja (Stockholm-Mariehamn, Åbo/Helsingfors-Mariehamn/Långnäs)
Finnlines (Kapellskär-Långnäs, Nådendal-Långnäs)
Ålandstrafiken (skärgårdstrafik från Åbolands skärgård)
Med flyg:
Nyxair (Stockholm-Mariehamn, Åbo-Mariehamn) OBS! Måste bokas direkt via flygbolaget
Finnair (Helsingfors-Mariehamn) OBS! Måste bokas direkt via flygbolaget
Gemensam busstransport:
Nordic Tar Network ordnar gemensam kostnadsfri busstransport Arlanda-Mariehamn t/r. Meddela vid ansökan om du vill åka med. Vid frågor, kontakta mimmi.gollas@gu.se

Preliminär tidtabell:  
Tisdag 18.10: Avfärd från Arlanda kl. 17.00. Kapellskär 19.00 – Mariehamn 22.30.
Fredag 21.10: Mariehamn 18.30 – Kapellskär 19.45. Ankomst till Arlanda ca 21.30.