Bild
Wilhelm Stenhammar
Länkstig

Symposium: Nya perspektiv på Wilhelm Stenhammar

Forskning
Kultur & språk

Med anledning av 150-årsminnet av tonsättaren Wilhelm Stenhammars födelse välkomnar vi dig till ett symposium med temat ”New Perspectives on Wilhelm Stenhammar”. Vid symposiet presenteras aktuell forskning om Stenhammars kompositioner, hans verksamhet som utövande musiker och hans roll som ledande svensk musikpersonlighet.

Konferens
Datum
10 nov 2021 - 12 nov 2021
Plats
Högskolan för scen och musik

Bra att veta
Ons 10 nov kl 13.00 – fre 12 nov kl 16.00.
Arrangör
Kungl. Musikaliska Akademien; Högskolan för scen och musik; Det svenska Wilhelm Stenhammar-sällskapet

I symposiet medverkar musikforskare från Storbritannien, Tyskland och Sverige med bidrag som täcker in ett brett område inom musik-historia, musikteori och konstnärlig forskning. Keynoteföreläsare är professor Signe Rotter-Broman, Humboldtuniversitetet i Berlin, och professor David Grimley, universitetet i Oxford. I symposiet ingår även workshops med pianisten Martin Sturfält och Malva-kvartetten där interpretation av Stenhammars musik står i fokus, samt panelsamtal och konserter.

Program och abstracts

Läs hela programmet samt abstracts för symposiet (på engelska)

Föranmälan

Deltagande i symposiet är kostnadsfritt men föranmälan är obligatorisk, eftersom antalet platser är begränsat. Anmälan görs per e-post till stenhammarsymposium@gmail.com snarast, dock allra senast den 4 november. Anmälan ska innehålla namn och telefonnummer samt uppgift om i vilka delar av symposiet (dag och tider) som du önskar delta. Symposiets språk är engelska.