Länkstig

Stefan Franzén - Hur jämför jag personer som startar ny behandling med dem som inte gör det?

Forskning
Hälsa & medicin

Välkommen till vårens första seminarium i vår seminarieserie om registerforskning! Seminariet hålls på svenska och riktar sig till alla som vill utveckla sin kunskap om registerforskning.

Seminarium
Datum
29 feb 2024
Tid
15:30 - 16:30

Arrangör
Samarrangemang av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, med Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.

Föreläsare: Stefan Franzén, Director, Medical & Payer Evidence Statistics, AstraZeneca Göteborg, tidigare Senior statistiker vid Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland och affilierad till Göteborgs universitet.

Tema: Hur jämför jag personer som startar ny behandling med dem som inte gör det?

Var: Seminariet hålls via Zoom

Språk: Svenska, med bilder huvudsakligen på engelska

Alla intresserade är välkomna! Ingen föranmälan krävs. Seminariet ingår i en seminarieserie om registerforskning som löper sedan våren 2021. Läs mer om serien här.

Filmer: Seminariet spelas in och kan ses på webben av alla intresserade två veckor efter föreläsningstillfället. Därefter är filmerna endast tillgängliga för personer verksamma vid Göteborgs universitet (inloggning med x-id krävs). Länkar till filmerna publiceras på www.gu.se/medicin/seminarieserie-om-registerforskning och www.akademiliv.se efter varje seminarium.