Länkstig

Snabbfotad registerforskning i en hälsokris

Hälsa & medicin

Välkommen till höstens första seminarium i vår seminarieserie om registerforskning! Seminariet hålls på svenska och riktar sig till alla som vill utveckla sin kunskap om registerforskning.

Seminarium
Datum
28 sep 2023
Tid
15:30 - 16:30

Arrangör
Samarrangemang av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, med Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.

Föreläsare: Jonas Björk, Professor i epidemiologi, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet

Tema: Snabbfotad registerforskning i en hälsokris

Tid: 28 september, kl 15:30-16:30

Var: Seminariet hålls på Zoom

Språk: svenska, med bilder huvudsakligen på engelska

Alla intresserade är välkomna! Ingen föranmälan krävs. Seminariet ingår i en seminarieserie om registerforskning som löper sedan våren 2021. Läs mer om serien här.

Filmer: Seminariet spelas in och kan ses på webben av alla intresserade två veckor efter föreläsningstillfället. Därefter är filmerna endast tillgängliga för personer verksamma vid Göteborgs universitet (inloggning med x-id krävs). Länkar till filmerna publiceras på www.gu.se/medicin/seminarieserie-om-registerforskning och www.akademiliv.se efter varje seminarium.