Länkstig

Anna-Sofia Maurin

Professor

Avdelningen för filosofi och
logik
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J571
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anna-Sofia Maurin

Jag är född i Stockholm 1969 och utbildad vid Lunds universitet där jag också disputerade 2002 på avhandlingen If Tropes, utgiven på Kluwer (nuvarande Springer), och recenserad bland annat i Mind, Notre Dame Philosophical Reviews, Metaphysica, Polish Journal of Philosophy (s. 151f.), och Theoria (s. 277). I min forskning har jag framförallt ägnat mig åt metafysik och då i synnerhet åt frågor kring, samt utvecklandet av, den s.k. tropteorin om egenskaper, frågor rörande regresser och regressargument i allmänhet (samt Bradleys regress i synnerhet), samt för frågor rörande rättfärdigandet av ontologiska slutsatser (s.k. metametafysik). På sistone har jag även börjat intressera mig för frågor rörande sociala entiteter och systems ontologiska och moraliska status. 2017-2019 ledde jag ett projekt om metafysiska förklaringar (projekthemsida här).

Sedan hösten 2012 är jag anställd som professor i teoretisk filosofi vid institutionen för filosofi, vetenskapsteori och lingvistik (FLoV) vid Göteborgs universitet. Om du vill veta mer om oss som forskar i ämnet (och, inte minst, vad vi forskar om) föreslår jag ett besök på vår forskningshemsida. Den hittar du här.

För uppdaterad - och betydligt mycket utförligare - information om min forskning och undervisning (med mera) besök gärna min personliga hemsida (som är på engelska). Den finner du här.

Kontakt

Jag är på plats i mitt kontor i Göteborg (rum T250) endast oregelbundet. Om du vill boka ett möte, eller bara har en fråga, skicka en ett mail till: anna-sofia.maurin@gu.se.