Bild
Ballonger och boken "Gebrauchsbezogene Grammatik für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache im mehrsprachigen Kontext"
Länkstig

Releasefest för ny grammatikbok i tyska

Kultur & språk
Utbildning & lärande

Välkomna att fira vårt boksläpp med oss! Boken "Gebrauchsbezogene Grammatik für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache im mehrsprachigen Kontext" är ett läromedel för högskolestudier i tysk grammatik och lingvistik.

Öppet hus
Datum
28 mar 2023
Tid
16:00 - 17:00
Plats
Sal C312, Humanisten, Renströmsgatan 6 (nära entrén)

Bra att veta
Anmäl dig senast fredag 24 mars.
Arrangör
Institutionen för språk och litteraturer

Välkomna att fira vårt boksläpp med oss! Boken Gebrauchsbezogene Grammatik für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache im mehrsprachigen Kontext är ett läromedel för högskolestudier i tysk grammatik och lingvistik.

Den väcker studenternas språkliga medvetenhet och ger en fördjupad förståelse av tyskans former och konstruktioner med hjälp av många översikter, tydliga förklaringar och autentiska exempel. Präglad av en kognitionslingvistisk ansats orienterar sig denna grammatik kring språkanvändningen i tal och skrift. Grammatiken är skriven på lättförståelig akademisk tyska.

Författarna Christiane Andersen och Christine Fredriksson har många års erfarenhet av undervisning i tysk grammatik och lingvistik på svenska lärosäten. Eftersom många tyskstudenter i och utanför Sverige numera har en flerspråkig bakgrund har vi valt att bjuda in till reflektioner kring konstruktioner på andra språk.

För att vi ska kunna planera ber vi dig att anmäla dig senast fredag 24/3.