Bild
gamla byggnader och svenska flagga syns
Foto: iMattSmart
Länkstig

QOG-INSTITUTETS POLICYDAG 2023

Samhälle & ekonomi

Korruption och kvalitet i välfärdsstaten: Det svenska systemets möjligheter och utmaningar.

Konferens
Datum
29 mar 2023
Tid
10:00 - 15:30
Plats
Dragonen, Göteborgs universitet. Sprängkullsgatan 19, Göteborg

Arrangör
The Quality of Government Institute

QOG-INSTITUTETS POLICYDAG 2023

Korruption och kvalitet i välfärdsstaten: Det svenska systemets möjligheter och utmaningar.
 

Datum: 29 mars 2023

Plats: Hörsal Dragonen, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Sprängkullsgatan 19, Göteborg

Tid: 10.00- 15.30 med mingel efteråt

 

En välfungerande stat är grunden för ett välmående samhälle. På senare tid har debatten om hot mot det svenska systemet i form av korruption, otillåten påverkan och välfärdsbrott fått en ökad intensitet. Och kvaliteten på vård, omsorg och andra välfärdstjänster ifrågasätts.

Samtidigt pågår arbetet mot otillåten påverkan och för att uppnå ökad kvalitet på flera fronter. I december 2020 presenterade regeringen en handlingsplan mot korruption i offentlig förvaltning. Statskontoret har ett pågående uppdrag att arbeta för att denna handlingsplan får genomslag vid myndigheterna. 2022 påbörjades en utredning om åtgärder mot otillåten påverkan och korruption – en utredning som hävdes redan i januari 2023. Parallellt med detta arbetar kommuner, myndigheter, organisationer och företag kontinuerligt med att motverka korruption och öka kvaliteten både i Sverige och utomlands.     

 

Program:

10-10.30: Registrering och kaffe

10.30-12.00: Korruption, otillåten påverkan och tystnadskultur i den offentliga förvaltningen

Medverkande:

Johan Mörck, utredare, Statskontoret (inledande anförande)

Cecilia Berglin, expert, SKR

Mats Jansson, vice chefsåklagare, Nationella åklagaravdelningen| Riksenheten mot korruption

Anna Ekström, ansvarig för rapport om tystnadskultur i Göteborgs stad

Ulrik Åshuvud, generalsekreterare, Transparency International Sverige (first responder)

Moderator:

Andreas Bågenholm, forskare, Göteborgs universitet

12.00-13.30 Lunch

13.30-15.00 Två parallella sessioner: ”Den svenska välfärdens kvalitet: Insikter från äldrevården” samt ”Sverige i världen: Bistånd, företag och korruption(s-bekämpning)”

”Den svenska välfärdens kvalitet: Insikter från äldrevården”

Sal: A010

Presentationer:

Carl Dahlström, professor, Göteborgs universitet

Lotta Dellve, professor, Göteborgs univeristet

Ulrika Winblad, professor, Uppsala universitet

Panel:

Maude Kardell, välfärdsstrateg, Bräcke Diakoni

Lena Erngren, kvalitetschef Attendo Skandinavien

Fredrik Olsson, Kvalitets- och utvecklingschef, Vård- och omsorgskontoret

Moderator:

Johannes Lindvall, professor, Göteborgs universitet

”Sverige i världen: Bistånd, företag och korruption(s-bekämpning)”

Plats: Sal B225

Medverkande

Jamie Smith, Metod- och ämnesföreträdare i antikorruption, Sida (inledande anförande)

Nils Resare, journalist med särskilt fokus på bistånd och korruption

Anna Romberg, ansvarig för EVP Legal, Compliance & Governance på Getinge & grundare av Nordic Business Ethics

Ulrik Åshuvud, generalsekreterare, Transparency International Sverige

Anna Persson, forskare, Göteborgs universitet (first responder)

Moderator:

Monika Bauhr, professor, Göteborgs universitet
 

15.00-15.30 Sammanfattning av dagen

Plats: Hörsal Dragonen

Medverkande:

Gissur Erlingsson, forskare, Linköpings universitet

Carina Gunnarsson, docent i statskunskap, till vardags verksam vid Totalförsvarets forskningsinstitutet.

15.30: Mingel

 

Om QoG-institutet: QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. QoG-institutet engagerar totalt ca 35 forskare och är världsledande inom sitt fält.  Fokus för forskningen som bedrivs är orsakerna till, samt konsekvenserna av, korruption och samhällsstyrningens kvalitet. Mer att läsa finns på QoG-institutets hemsida: https://www.gu.se/korruption-samhallsstyrning.