Bild
Målning i Gamla Flickläroverket av konstnären Nils Nilsson.
Målning i Gamla Flickläroverket av konstnären Nils Nilsson.
Foto: Monica Sand
Länkstig

Pop up-akademi Artisten: Flickläroverket – ritualer kring en Göteborgshistoria

Hållbarhet & miljö
Kultur & språk

I seminarieserien "Arkitektur, minne, demokrati". Vems minnen och rumsliga spår är värda att bevara? En plats, en stad är ett rumsligt arkiv som ger stöd åt vardagens rutiner och sociala mötesplatser. Snabba storskaliga förändringar skapar likriktning och social utarmning. Hur kan nya demokratiska processer ta till vara invånares minnen?

Seminarium
Datum
8 dec 2022
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Artisten, Fågelsången 1

Arrangör
Jonsereds herrgård och Konstnärliga fakulteten, båda vid Göteborgs universitet

Hur kan integrerad stads- och kulturplanering bidra till invånares fördjupade delaktighet i staden och dess många historiska lager? I ett pilotprojekt testar vi konstnärliga minnes- och överföringsprocesser i det första läroverket för flickor i Göteborg, Flickläroverket, som ska rivas januari 2023. Vilken betydelse har denna byggnad, på denna plats, för vilka invånare och vilka kvinnor? För förståelsen av kvinnors historia och utbildning, och därtill en konstutbildning i förändring? Vilka minnes- och överföringsprocesser kan gjuta kraft och energi i olika kollektiva gemenskaper?

En pop up-akademi efter det klassiska Jonseredsseminariets modell.

Inledningstalare: 
Viveca Lärn författare
Gertrud Olsson designer, arkitekt, tekn.dr. i arkitektur, lektor i teori och historia vid HDK-Valand Campus Steneby
Ewamarie Herklint bebyggelseantikvarie, fil.dr. i arkitektur
Ola Sigurdson professor i systematisk teologi vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien

Övriga ledamöter:
Sara Brorström, lektor vid Handelshögskolan
Claes Caldenby professor emeritus, arkitekturens teori och historia, Chalmers 
Barbara Ekström konstnär och kulturutvecklare, Kulturförvaltningen, Göteborgs Stad
Ingrid Holmquist professor emerita genusvetenskap, medgrundare Grupp 8 i Göteborg

Ann Ighe doktor i ekonomisk historia, redaktör tidskriften Ord&Bild
Bengt Isling, landskapsarkitekt, Nyréns arkitektkontor. Upphovsperson, tillsammans med Gunilla Bandolin, till Artistens gård.
Per Magnus Johansson docent i idé- och lärdomshistoria, psykoanalytiker, redaktör tidskriften Arche
Berit Larsson genusvetare, folkbildare, Kvinnofolkhögskolan
Gun Lund dansare, koreograf,  konstnärlig ledare Dans o Konstscenen 3:e våningen i Sockerbruket
Ami Lönnroth journalist och författare
Ola Nylander konstnärlig professor vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och föreståndare för Centrum för boendets arkitektur, Chalmers. Föreningen Fasad
Astrid von Rosen docent i konst- och bildvetenskap, och forskningskoordinator vid Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet och University College London
Monica Sand projektledare, konstnär och forskningsrådgivare Konstnärliga fakulteten

Ytterligare medverkande tillkommer

Samtalsledare: Lena Ulrika Rudeke, verksamhets- och programansvarig Jonsereds herrgård

----------------


Varmt välkomna till minnesdagarna för Flickläroverket
7-8 december, kl 9.00-17.00

Här finns program för dagarna:
https://www.gu.se/evenemang/gamla-flicklaroverketartisten-konst-och-forskningsseminarium-om-sociala-minnen-och-erfarenheter-av-en-plats 

Konstnärliga gestaltningar från byggnadens olika epoker ger - tillsammans med en utställning med arkivbilder, foton och objekt - substans åt tiden, byggnaden och platsen. Allt dokumenteras och sammanställs i en film och en konst- och forskningspublikation.

Foto av ett äldre foto av ett upprop vid Högre allmänna läroverket för flickor