Länkstig

Nushin Mirzaei - Superparamagnetic iron oxide for sentinel lymph node biopsy

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet kirurgi

Huvudhandledare: Roger Olofsson Bagge
Bihandledare: Fredrik Wärnberg
Opponent: Ebba Lindqvist, Karolinska Institutet, Stockholm
Betygsnämnd: Mats Brännström, Stefan Lindskog och Hanna Sartor