Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Norkom 2020

Forskning
Samhälle & ekonomi

Förvaltningshögskolan står som värd för 2020 års upplaga av Nordiska Kommunforskarkonferensen (Norkom), som i år kommer genomföras digitalt.

Konferens
Datum
26 nov 2020 - 28 nov 2020
Plats
Digitalt
Kostnad
0 kr
Sista anmälningsdag
28 oktober 2020
Ytterligare information
Läs mer om Norkom
här

Bra att veta
Konferensen genomförs digitalt via verktyget Zoom. Konferensen är avgiftsfri, deltagare köper egen fika och middag.
Arrangör
Förvaltningshögskolan

Nordiska kommunforskarkonferensen, NORKOM 2020


Välkomna till den tjugonionde Nordiska kommunforskarkonferensen, NORKOM XXIX, i Göteborg den 26-28 november 2020 (digital).

Bild
Foto: Henrik Sandgren

År 1992 inleddes det samarbete som låg till grund för att Nordiska Kommunforskarföreningen (NORKOM) bildades 2014. NORKOM:s syfte är att samla kommunforskare och andra som är intresserade av forskning om kommuner, för att öka och sprida kunskapen om kommuner, kommunalpolitik och – förvaltning i de nordiska länderna, på nordiska språk. Nätverket samlas årligen till en arbetskonferens sista helgen i november, för att bredda och fördjupa forskningen och stärka den nordiska dimensionen.

Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet bjuder in till den XXIX Nordiska kommunforskarkonferensen i Göteborg 2020. Konferensen riktar sig till forskare och doktorander inom offentlig förvaltning och angränsande discipliner som särskilt intresserar sig för kommunala och regionala frågor. Markera datum för konferensen i din kalender redan nu.

Med anledning av COVID-situationen kommer konferensen att genomföras digitalt. Vi tar det säkra före det osäkra, och hoppas på det bästa. Vi hoppas även att nå ut till fler discipliner, fler lärosäten och fler yngre forskare på detta sätt. Vårt mål är att både plenumaktiviteter, arbetsgrupper och socialt nätverkande ska kunna ske digitalt i år. Var därför uppmärksam på fortsatta instruktioner om detta.

Konferensen arrangeras enligt traditionellt upplägg, med betoning på arbetsgrupper och presentation samt diskussion av papers. Konferensspråken är skandinaviska språk, men arbetsgrupper anpassar sig till engelska språket i den mån internationella gäster deltar. Papers kan skrivas såväl på eget skandinaviskt språk som på engelska.

Se konferensprogram här

Arbetsgrupperna organiseras tematiskt på grundval av de abstract som skickas in i samband med anmälan. Din arbetsgrupp publiceras på konferensens hemsida den 19:e november.

Teman som brukar förekomma vid konferensen är lokal och regional demokrati; lokal och regional förvaltning, lokal ledning och styrning, organisering och governance; multilevel governance, strukturreformer och den nordiska modellen; kommunal management, ekonomistyrning och redovisning; hållbar governance; stat-kommunrelationer, med mera.

NORKOM välkomnar även helt nya teman – till exempel kommunerna och coronakrisen.

Viktiga datum

• 3 september: Inbjudan till digitalt NORKOM 2020
• 28 oktober: Anmälan och abstract registreras till NORKOM 2020

• 13 november: Deadline inlämning konferenspapper
• 19 november: Arbetsgruppernas kommentatorsscheman publiceras här på hemsidan
• 26 november: NORKOM 2020 öppnar
• 27 november: kl 15:15-15:45 NORKOM:s årsmöte.

Lokal konferenskommitté

Stig Montin, professor

David Karlsson, professor
Jenny de Fine Licht, docent
Ylva Norén Bretzer, lektor
Kerstin Bartholdsson, lektor
Henrik Sandgren, kommunikatör
Ewa Sjölin, Ekonom

 

Varmt välkomna till XXIX NORKOM vid din dator i november!

Läs mer OM NORKOM här