Bild
Illustration med händer och pratbubblor som symboliserar dialog
Foto: Mostphotos
Länkstig

NORALF 2024

Utbildning & lärande

Välkommen till NORALF-konferensen 2024 med temat "Etik och Agens – Att ta ansvar för och i en demokrati". Konferensen arrangeras den 2-3 maj 2024 på Pedagogen vid Göteborgs universitet och vänder sig till forskare, lärare, förskollärare och rektorer.

Konferens
Datum
2 maj 2024 - 3 maj 2024
Plats
Pedagogen
Sista anmälningsdag
7 maj 2024

Arrangör
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession och Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Anmälan är stängd.

Mer information om konferensen

NORALF (Nordisk aktionslärande och aktionsforskning) är en nordisk konferens för aktionslärande och aktionsforskning inom pedagogikfältet och arrangeras i år för trettonde gången. Konferensen samlar forskare och yrkesverksamma från hela utbildningssystemet för presentationer av och dialoger kring pågående och avslutade aktionsforskningsprojekt och samarbeten.

Konferensavgift

Konferensavgiften, 1 600 SEK inklusive moms (1 280 exklusive moms), inkluderar lunch och fika båda dagarna, samt konferensmiddag på kvällen den 2 maj.

Program och anmälan

Läs mer om program, keynotes och anmälan.