Länkstig

Navigating Relationships in Exile: Norway, Czechoslovakia, Poland, and Small State Diplomacy in Second World War London

Kultur & språk

Pavol Jakubec försvarar sin doktorsavhandling i ämnet historia vid Humanistiska fakulteten.

Disputation
Datum
7 jun 2024
Tid
13:15 - 17:00
Plats
Sal C350, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg.

Arrangör
Institutionen för historiska studier. Humanistiska fakulteten.

Titel på avhandlingen

Navigating Relationships in Exile: Norway,Czechoslovakia, Poland, and Small State Diplomacy in Second World War London .

Betygsnämnd 

  • Docent Lisbeth Aggestam, Göteborgs universitet 
  • Docent Susanna Erlandsson, Uppsala universitet
  • Professor Halvard Leira, Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Ordförande

  •  Docent Anders Ottosson, Göteborgs universitet 

Ersättare vid förfall för ledamot i betygsnämnden  

  • Docent Kenneth Nyberg, Göteborgs universitet 
  • Opponent: Professor Aryo Makko, Stockholms universitet 

Sammanfattning av avhandlingen

Bild
none
Pavol Jakubec är doktorand vid Institutionen för historiska studier.
Foto: Gunnar Jönsson

Denna studie kartlägger hur utrikespolitiska beslutsfattare i exil under andra världskriget hanterade mellanstatliga relationer.

Avhandligen visar hur och med vilka medel,  norska utrikespolitiska beslutsfattare bemästrade respektive omvandlade de utmaningar och möjligheter som följde med det expanderande diplomatiska fältet i London, där politiker och aktivister umgicks, samarbetade och lärde sig om och av varandra.

Slutligen förklaras hur deltagandet i förhandlingar om efterkrigstidens säkerhet och internationella organisation hjälpte småmakternas exilregeringar att behålla sin internationella trovärdighet, kringgå den maktasymmetri som skilde dem från supermakterna och visa upp sin skicklighet för den inhemska publiken.

Mer info kommer!