Länkstig

Anders Ottosson

Universitetslektor

Institutionen för historiska studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
1437
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anders Ottosson

Jag är forskare i historia på Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet. Jag disputerade år 2005 med en avhandling som analyserade professionaliseringen och avmaskuliniseringen av sjukgymnastikyrket i Sverige under 1813-1934.

Huvudfokus för avhandlingen var att förklara varför och hur sjukgymnastyrket förändrades från att ha varit ett högaktat, vetenskapligt ambitiöst och självständigt yrke som utövades av överklass- och adelsmän (oftast officerare), till att bli ett lågavlönat och kvinnodominerat semi-yrke på den medicinska vetenskapens bakgård. Utgångspunkten för studien var en statlig utredning från 1930 som rekommenderade den svenska riksdagen att förbjuda män från att bli sjukgymnaster. Varför var män ett så stort problem?

För närvarande driver jag flera forskningsprojekt inom området för medicin- och socialhistoria. Ett är finansierat av Vetenskapsrådet och behandlar varför så många kvinnor vill blir träslöjdlärare under början av 1900-talet och varför detta intresse sedan började upphöra under 1930-talet.

Ett annat projekt rör hur privatägda kurorter i Sverige försökte finansiera vården av de sjuka och fattiga som vistades där. Omkringliggande socknar skickade gärna sjuka och fattiga dit. Kronologiskt fokus är sekelskiftet 1900, alltså tiden innan allmänna försäkringar och skattesedeln började bli grunden för finansieringen av Sveriges hälso- och sjukvård.

Ytterligare ett projekt, men som snart är avslutat, förklarar på ett nytt sätt uppkomsten av de Nordamerikanska behandlingssystemen Osteopati och Kiropraktik. De kraftigaste rötterna spåras till en mycket aktiv, kraftfull men också konfliktfylld medicinsk diskurs, vilken tidigare inte undersökts. Denna "mekaniska" medicinska diskurs hade sin proveniens i Europa, men spreds också till USA och gav starka såväl terapeutiska som epistemologiska impulser till det som senare skulle bli osteopati och kiropraktik. Stor vikt läggs på att försöka förklara varför tidigare medicinhistorisk forskning inte lyckats etablera denna starka koppling förut. Vilka historiska och sociologiska mekanismer är som gör att vissa historiska fenomen "syns", medan andra, i detta fall något som av sin samtid var väldigt välkänt och dokumenterat, är så svåra att upptäcka?