Länkstig

Marta Laskowski - Psoriasis: prognostic factors and self-assessment

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet dermatologi och venereologi

Disputation

Bra att veta
Disputationen kommer även kunna följas via länk, se nedan

Följ disputationsakten via zoom: https://gu-se.zoom.us/j/69287178628

Huvudhandledare: Helena Gustafsson
Bihandledare: Kjell Torén, Torsten Olbers, Ann-Marie Wennberg
Opponent: Åke Svensson, Lunds universitet
Betygsnämnd: Lars Ny, Magdalena Taube och Carl-Fredrik Wahlgren