Bild
none
En av de fyra ”mulbunkrarna” i Blåvand, Danmark. Atlantvallens bunkrar har gjorts om till fredsskulpturer av konstnären Bill Woodrows. Mulbunkrarna representerar fred genom tanken att mulor inte kan reproducera sig.
Foto: Maria Persson
Länkstig

Kulturarvsdagen

Kultur & språk

Kulturarvsdagen har i år temat "Krig och kulturarv".

Öppet hus
Datum
10 mar 2023
Tid
13:00 - 17:00
Plats
Sal J330, Humanisten, Renströmsgatan 6

Arrangör
Kulturarvsdagen arrangeras av Kandidatprogrammet Kulturarvsstudier (KAS) i samarbete med Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS) och Kulturarvsakademin (KAA), Göteborgs universitet.

Program

13.00-13.10 Presentation om dagens tema och program.
Maria Persson & Evelina Bäck

13.10-13.30 Föryngring! CCHS och Kulturarvsakademin presenterar sin verksamhet.
Astrid von Rosen och Jenny Högström Berntsson.

13.30-14.30 ”Heritage, Conflict, War and Peace(building)".
Feras Hammami, Institutionen för kulturvård, vid Göteborgs universitet.

14.30-15.00 Kaffe utanför J330

15.00 ”Silver, guld och elfenben vällde fram såsom i en flod". Krigsbyten i det romerska triumftåget.
Ida Östenberg, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

15.45 SUCHO Saving Ukrainian Cultural Heritage Online.
Andreas Segerberg (Göteborgs Universitet), en av initiativtagarna till SUCHO.

Cirka 17.00 Mingel med bar. Kulturarvsprogrammet och stu­dentföreningen GAST. Föranmälan: info@gastgu.se

Välkomna!