Länkstig

John Hutchins - Spinal foraminal stenosis - Novel methods and MRI in functional positions to improve diagnostics

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet ortopedi

Disputation

Bra att veta
Disputationen kommer även kunna följas via Teams, se länk nedan

Länk till disputationen via Teams

Huvudhandledare: Helena Brisby
Bihandledare: Hanna Hebelka och Kerstin Lagerstand
Opponent: Fredrik Strömqvist, Lunds universitet, Malmö
Betygsnämnd: Katarina Nilsson Helander, Pavel Szaro och Hans Tropp