Länkstig

John Åkerlund - Aspects of Renal Cell Carcinoma - Associations with end-stage renal disease and surgical complications

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet urologi

Huvudhandledare: Anna Grenabo Bergdahl
Bihandledare: Marianne Månsson, Sven Lundstam och Ralph Peeker
Opponent: Fredrik Liedberg, Lunds universitet
Betygsnämnd: Pär Lodding, Cecilia Engström-Mattisson och Lars Henningsohn