Bild
Högre seminarier om socialt arbete vårterminen 2024 vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.
Länkstig

Högre seminarium: Konsten att göra (sprut)utbyten. Sprutbytets betydelse i skärningspunkten

Forskning

Välkommen till det sista av tre högre seminarier med juniora forskare! En seminarieserie under höst/vinter 23-24 som arrangeras av JunNät – Juniora nätverket för forskning i Socialt arbete, Göteborgs universitet.

Seminarium
Datum
10 jan 2024
Tid
13:15 - 15:00
Plats
Pilen

Maria Nordstedt vid Linnéuniversitetet presenterar sin forskning Konsten att göra (sprut)utbyten. Sprutbytets betydelse i skärningspunkten mellan politik, yrkespraktik och människors vardagsliv.

Högre seminarium vid Institutionen för socialt arbete

Seminarierna är ett centralt forum för vetenskapliga samtal. Här presenterar inbjudna gäster, institutionens forskare och doktorander sin forskning. Syftet är att diskutera relevanta forskningsfrågor som driver forskningen framåt.

Våra högre seminarium hålls generellt på onsdagar mellan klockan 13:15-15. Lokal är Pilen om inget annat anges. 

Till Institutionen för socialt arbetes forskning