Bild
paper rolls on string
Foto: Dave Beech
Länkstig

Global Imaginaries of Economic and Aesthetic Values – Launching seminar

Forskning
Kultur & språk

Forskningsprojektet Imaginaries of Value, som leds av Erling Björvingsson och finansieras av vetenskapsrådet (2023-2028), lanseras med ett öppet seminariet i Glashuset på HDK-Valand.

Seminarium
Datum
24 apr 2024
Tid
13:00 - 17:00
Plats
Glashuset på HDK-Valands innergård, Vasagatan 50 ingång Chalmersgatan

Seminariet kommer att utforska nyckelidéer som berör värdeimaginerier. Specifikt undersöks korsningen mellan värdeimaginerier och globalisering inom samtida konst och design. Fokus ligger på spänningar som uppstår mellan spekulation och materiell verklighet när estetik, arbete och vardagsliv artikuleras där globala och lokala processer sammanflätas. Projektet utgår därmed utifrån den nutida föreställningen att vi lever i en global by, ekonomiskt och estetiskt, och detta har grundläggande förändrat förståelsen av konst, ekonomi samt subjektskapande, samtidigt som  gamla värdehierarkier kvarstår.

Seminariet består av tre samtal som undersöker värdeimaginerier i en ojämnställd värld av  "coeval coexistence". Costas Lapavistas och Dave Beech kommer att diskutera värdeimaginerier relaterade till konst och arbete, Jordanna Matlon och Erling Björgvinsson kommer att diskutera hur kulturella och ekonomiska uttryck är betingade och motarbetade inom rasistiska kapitalistiska imaginerier och Elena Raviola tillsammans med Valeria Ferrari kommer att diskutera hur sociotekniska imaginerier om värde och estetik korsas i digitala infrastrukturer.

För anmälan: maila till elena.raviola@gu.se

För mer info om talare - gå till den engelska sida.

Läs mer om forskningsprojektet

Läs mer om bakgrunden till seminariet i PDF nedan (endast engelska)