Länkstig

Disputation inom historia

Kultur & språk

Navigating Relationships in Exile: Norway, Czechoslovakia, Poland, and Small State Diplomacy in Second World War London.

Disputation
Datum
7 jun 2024
Tid
13:15 - 17:00
Plats
Sal C350, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg.

Arrangör
Institutionen för historiska studier. Humanistiska fakulteten.

Avhandlingens titel: Navigating Relationships in Exile: Norway,Czechoslovakia, Poland, and Small State Diplomacy in Second World War London .

 Betygsnämnd:

Docent Lisbeth Aggestam, Göteborgs universitet 

Docent Susanna Erlandsson, Uppsala universitet

Professor Halvard Leira, Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Ordförande: Docent Anders Ottosson, Göteborgs universitet 

Ersättare vid förfall för ledamot i betygsnämnden är: 

Docent Kenneth Nyberg, Göteborgs universitet 

Opponent: Professor Aryo Makko, Stockholms universitet 

Mer info kommer!