Bild
Foto: Eva La Cour
Länkstig

Disputation: Eva la Cour, Konstnärlig Gestaltning

Kultur & språk

Disputation Eva la Cour, Konstnärlig Gestaltning HDK-Valand: Geo-Aesthetical Discontent: Svalbard, the Guide and Post-Future Essayism

Disputation
Datum
2 mar 2022
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Black Box, Storgatan 43 + Online

Avhandlingen Geo-Aesthetical Discontent - Svalbard The Guide and Post-Future Essayism är en del i att skildra Arktis på ett annat sätt, än de traditionella skildringar av en region utanför den globala västvärlden.

Med utgångspunkt i nutidens akuta ekologiska kris rör sig avhandlingen i ett tvärvetenskapligt perspektiv, genom konstnärliga praktiker och akademiska discipliner. Syftet är att förstå, utmana och utveckla föreställningar om Svalbard. Genom en serie upprepande konstnärliga praktikexperiment med live-redigering, vill avhandlingen skapa en modell för ett “geo-estetiskt ifrågasättande” av en i de arktiska områdenas långa koloniala historia och dess visuella representationer.

I avhandlingen utmanas och ifrågasätts den historiskt säregna berättelsen om Arktis, med fokus på den arktiska ögruppen Svalbard. Både de kulturella och vetenskapliga traditionerna kring hur Svalbard framställs utmanas. Avhandlingen mobiliserar Guiden, som en historiskt viktig aktör i Arktis, en resurs med en både praktisk och teoretisk kunskapsbas och föreslår genom detta en post-future essayism: en filmisk metodologi och epistemologisk strategi för den rörliga bilden; där en fragmentarisk och kompositorisk effekt försöker att navigera och förhandla filmens roll i förhållande till ett historiografiskt framtidsbegrepp.

Centralt för avhandlingen är kopplingen mellan utvecklingen av en konstnärlig praktik – i förhållande till tidigare aktörer i den arktiska visuella kulturen som Jette Bang, Emilie Demant Hatt och Johan Turi, Margaret Mead och Gregory Bateson – och produktionen av Arktis.

Bild
Eva La Cour med en filmkamera
Foto: Christian Brems

Du kan hitta hela avhandlingen på Gothenburg University Publications Electronic Archive - GUPEA.

Opponent:Christian Vium, Associate Professor, Department of Anthropology, University of Aarhus (DK)

Betygsnämnd:

  • Dr Florian Schneider, professor i konstteori och dokumentära praksiser vid Trondheim Academy of Fine Art within the Faculty of Architecture and Fine Art at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norge
  • Dr Roger Norum, docent i Geography of Mobility, University of Oulu, Finland
  • Dr Karin Wagner professor i konsthistoria och visuella studier, Avdelningen för estetik, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet.

Disputationen sker både fysiskt och online. Om du vill närvara fysiskt är det i filmstudion Black Box, som nås från Storgatan 43. Vänligen maila då först anna.frisk@konst.gu.se så att vi kan planera för rätt antal platser.

Om du önskar delta online görs det via Zoom med följande länk:
https://gu-se.zoom.us/j/65614156813

Disputationen hålls på engelska.