Länkstig

Disputation: Eren Firtin, Accounting, Professions, and Performativity: Exploring the limits of accountingization in professional organizations

Samhälle & ekonomi

Eren Firtin disputerar i offentlig förvaltning med sin avhandling "Accounting, Professions, and Performativity: Exploring the limits of accountingization in professional organizations"

Disputation
Datum
16 sep 2022
Tid
13:00 - 16:00

Opponent:

  • Daniela Argento, Biträdande professor i företagsekonomi, Fakulteten för ekonomi Governance Regulation Internationalization and Performance, Högskolan Kristianstad

Examinator:

  • David Karlsson, Professor i offentlig förvaltning, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Ledamöter i betygsnämnden:

  • Justin Waring, Professor of Medical Sociology and Healthcare Organisation at the Health Services Management Centre, University of Birmingham
  • Thomas Carrington, Professor i redovisning, Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, Åbo Akademi
  • Emma Ek Österberg, Universitetslektor, docent i offentlig förvaltning, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Ordförande vid disputationen:

  • Gustaf Kastberg Weichselberger, Professor i offentlig förvaltning, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Huvudhandledare:

  • Gustaf Kastberg Weichselberger, Professor i offentlig förvaltning, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet