Länkstig

Den antika retoriken och den kristna kyrkan under senromersk tid

Kultur & språk

Mikael Johansson, docent i antik grekiska vid Göteborgs universitet, gästar Retorikcentrum med ett föredrag om retorik och kristendom i förening.

Föreläsning
Datum
25 jan 2024
Tid
18:15 - 19:45
Plats
Sal J336, Humanisten, Renströmsgatan 6

Medverkande
Mikael Johansson, docent i antik grekiska vid Göteborgs universitet
Arrangör
Retorikcentrum
Bild
Porträtt
Mikael Johansson

Ur ett europeiskt religionshistoriskt perspektiv var 300-talet på många sätt ett omvälvande sekel. Det romerska riket gick från hedniskt till kristet, den kristna kyrkan blev en värdslig maktfaktor, kyrkans män blev politiker och inte minst lärare och förebilder för kommande generationer av romare. Det grekisk-romerska bildningsidealet påverkades naturligtvis av allt detta, men det var inte så att Iliaden rakt av ersattes av Bibeln och att klassiska utbildningsämnen som filosofi och retorik ersattes av biblisk historia och teologi. I stället anammade många kristna så mycket de kunde av den antika (hedniska) kulturen. En sorts antik-kristen synkretism uppstod. Till exempel förblev retorikskolorna, där undervisningen byggde på det hednisk-kulturella arvet, populära utbildningsbastioner även för kristna studenter. Mot slutet av 300-talet kom till och med en majoritet av lärarna och studenterna vid retorikskolorna att utgöras av kristna.

Bild
Bokomslag

I mitt föredrag visar jag hur förvandlingen av retorikskolorna, från hedniska till kristna, gick till. Dessutom kommer vi att titta på hur några framstående kristna kulturpersonligheter verksamma på 300-talet använde sina förvärvade kunskaper i grekisk-romersk retorik i sina texter.