Bild
Illustration med rosa bakgrund med skallrande leksakslöständer.
Biting My Tongue.
Foto: Illustration: Saga Eklund och Monique Van Der Wal, 2023
Länkstig

Biting My Tongue – examensutställning master fri konst

Kultur & språk

Årets examensutställning från masterprogrammet i fri konst förenar tio konstnärer under tänkespråket att det som inte sägs är precis lika viktigt som det som sägs. Utifrån en mångfald av perspektiv tar de sig an samhällsproblem med patos och engagemang som ger en unik glimt in i framtidens utmaningar och möjligheter.

Utställning
Datum
29 apr 2023 - 21 maj 2023
Plats
Göteborgs Konsthall, Götaplatsen 7, Göteborg

Titeln Biting My Tongue är ett idiom som betyder att “bita sig i tungan” och anspelar på den växelverkan som finns mellan det uttalade och olika typer av tystnad. Bita sig i tungan kan beskrivas som att säga något och ångra det i samma ögonblick.

– Årets utställning Biting My Tongue öppnar upp för en rad viktiga frågor om mental hälsa och medborgares rätt att uttrycka sig. Studenterna gestaltar en mängd tänkvärda framtidsscenarios. Bland annat hur digitaliseringen påverkar den enskilde individen, som framställs som isolerad, utsatt och fångad av kommersiella intressen. Som om livet självt var ett evigt väntrum, säger Liv Stoltz, intendent för utställningar på Göteborgs Konsthall som har curerat årets utställning tillsammans med Daniel Jewesbury, universitetslektor i fri konst på HDK-Valand, Göteborgs universitet.

Att vara tyst kan handla om en medveten strategi för att inte säga något som uppfattas stötande eller ett uttryck för sårbarhet. Det kan också röra sig om rädslan för repressalier. Titeln öppnar upp för en mängd associationer till olika psykologiska tillstånd. Framför allt det som sker när uttryck för tankar och aspekter av ens personlighet hålls tillbaka av yttre påverkan eller tvång.

Men vem är det egentligen som biter sig i tungan? Som säger något i ena stunden bara för att ångra det i nästa? Eller inte säger någonting alls? Frågan är om det är studenterna själva som väljer att undantrycka sina tankar och känslor, vad säger det i så fall om klimatet för konstskapande och om vårt samhälle i stort.

De tio studenter som visas i Biting My Tongue arbetar i olika medier – allt från måleri och skulptur till performance, installationer och videoverk. Materialitet och mysticism samsas med undersökningar kring normkritik, psykosocial hälsa, kroppslighet och sexualisering, samt digitalitet och existentiella frågor. Här skärskådas det egna psyket, samhällets ideal och dialogiska metoder där konsten i sig har en vilja och en röst. Inte sällan använder sig studenterna av ironiska strategier för att undersöka själva språkets byggstenar och tolkningar av ord. Samtiden tycks präglad av ensamhet, psykisk ohälsa, våld och en förhärskande känsla av att vara fast i olika system och strukturer.

Medverkande:
Pablo Encinas Alonso, Anna Kristina Bergman, Yana Deliyska, Ricardo Diaque, Saga Eklund, Thais Fernandes, Maria Hardin, Jonathan Lystbæk Jørgensen, Andrea Giovanni Oded och Monique van der Wal.

Samtal och guidade turer:
Under utställningsperioden kommer två samtal om konstnärens roll i samhället hållas. Flera guidade turer av de utställande studenterna erbjuds också. För mer information om innehåll och tider, se Göteborgs Konsthalls hemsida

HDK-Valands samlingssida för samtliga examensevenemang