Länkstig

Daniel Jewesbury

Universitetslektor

Enheten för konsthantverk och fri
konst
Telefon
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
41137 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Daniel Jewesbury

danieljewesbury.org

Daniel Jewesbury är verksam som konstnär, skribent och forskare samt curator. De senaste åren har han framförallt arbetat med film- och videoinstallationer, fotografi, text och performance. Hans arbete utgår oftast från frågeställningar kring platser, stadsutveckling och sättet som personliga minnen och erfarenheter krockar med offentliga ”händelser” som ”tar plats” i staden. Hans forskning är dock bred och sträcker sig från urbana studier (som frågeställningar kring användningen av offentlig konst inom stadsprofilering och gentrifiering) till nationalismens och postkolonialismens materiella kulturer, irländsk och nordirländsk historieskrivning kring konst samt konstfilm.

Daniel föddes i London 1972 och studerade fri konst (skulptur) på National College of Art & Design (NCAD) i Dublin mellan 1992–1996. Efter examen flyttade han till Belfast där han doktorerade vid Centre for Media Studies vid University of Ulster mellan 1997–2001. Daniels avhandling var den första på hans institution som delvis utgick ifrån praktisk forskning, och resulterade bland annat i videoinstallationen Mirage som presenterades under hans första solo-utställning på Project Arts Center i Dublin 2000.

I slutet av 2018 färdigställde Daniel sin nya film, Necropolis, som filmats uteslutande på kyrkogårdar och gravplatser i Belfast, Berlin och London. Har arbetar nu med att färdigställa projektet Looking at the Woman in a Bomb Blast som utgörs av en performance och ett verk i bokform. Utgångspunkten är en kontroversiell skulptur som skapades i samband med de konflikter som uppstod på Nordirland under 1970-talet.

Necropolis framförs idén att den moderna, europeiska idealstaden, så som ett dialektiskt utrymme, formad och omformad av olika sociala konfrontationer, är död. Konflikter och debatter rörande mark och hur den används, om rättigheterna till staden, har för många ersatts av en kamp för att blott kunna existera; urbana fastigheter har förvandlats till komplexa, ekonomiska instrument som paketeras och säljs vidare inom globala, finansiella strukturer. Vinsterna som skapas av staden växer men blir alltmer abstrakta, samtidig som stadens miljöer och urbana vardagsliv blir mer och mer privatiserade och möjligheterna att gå samman i protest, på offentliga platser i staden, minskar. Filmen färdigställdes med stöd från Bergmangårdarna på Fårö och kommer visas internationellt under 2019.

Looking at the Woman in a Bomb Blast växte fram ur en forskning kring en skulptur av den irländska konstnären F.E. McWilliam (1909–1992), en liten bronsfigur gjord 1974 med titeln Woman in a Bomb Blast. Efter mer än 15 år av forskning har projektet kommit att omfatta undersökningar av konstnärliga representationer av våld, sex och visuell njutning. 2014 genomförde Daniel en perfomance ”i samtal med” skulpturen på uppdrag av Ulster Museums Art of the Troubles-utställning, som också visades på Wolverhampton Art Gallery under 2015. 2018 utökade han denna performance i ett verk, betitlat Looking at the Woman in the Museum, som undersökte specifika målningar och skulpturer i Fürstenbergska Galleriet på Göteborgs Konstmuseum. Daniel arbetar nu med att färdigställa ett verk i form av en bok som undersöker den visuella och kulturella genealogin kopplad till McWilliams skulptur, och omfattar klassicistisk och renässanskonst, Baudelaires och Heaneys poesi samt McWilliams egna klippböcker. Boken kommer publiceras av Art & Theory i Stockholm under 2019.

2012 samarbetade Daniel med kompositören Ian Wilson och skapade videomaterial som han projicerade live under framförandet av Wilsons nya opera I Burn For You. De turnerade runt i Storbritannien och bland de medverkande fanns musikerna Phil Minton, Clive Bell, David Toop, Lee Patterson och Attila Csihar, samtliga internationellt erkända.

Daniel har i flera år varit verksam som curator och programsättare. 2010 curerade han utställningen re:public på Temple Bar Gallery i Dublin i samarbete med Graduate School of Creative Arts and Media, där han även var gästlärare. 2015 medverkade han i urvalet av konstnärer till Pallas Projects utställning Periodical Review #5 i Dublin. 2016 curerade han The Headless City för TULCA Festival of Visual Arts i Galway, en jättelik utställning som intog stadens samtliga konsthallar samt ytterligare ytor för platsspecifika verk, bland annat sjukhuset och stadens armébaracker. Flera av verken framfördes live på offentliga platser runt om i staden.

Skrivandet har alltid varit en central del i Daniels praktik. Han blev verksam som kritiker redan som student, i början för den irländska konsttidskriften Circa, och sedan för en rad andra publikationer så som Art Monthly, Flash Art och Source. Den sistnämnda skriver han fortfarande regelbundet för, och mellan 2011–2016 hade Daniel en egen kolumn där han recenserade självutgivna fotoböcker. Han har skrivit katalogtexter åt konstnärer som Willie Doherty (inklusive en större text i Nordirlands katalog för Venedigbiennalen 2007) och Duncan Campbell (nu senast 2013 i katalogen för utställningen Scotland at Venice), samt många fler, bland andra Roderick Buchanan och Garrett Phelan. Längre texter har publicerats i tidskrifter så som Third Text, Edinburgh Review och Art & Research, samt i flertalet böcker. Daniel var medredaktör för magasinet Variant mellan 2000 och 2012, och har varit redaktör för flera andra publikationer.

Daniels akademiska forskning har publicerats både i böcker och tidskrifter, inom ämnen som spänner mellan filmvetenskap, offentlig konst och irländsk nationalism kopplad till materiell kultur och politisk historia.

Han medverkade även flitig i den satiriska tidningen The Vacuum i Belfast (dock inte alltid med sitt egna namn). Höjdpunkten i Daniels karriär som kritiker kom när han blev stämd för förtal av ett byggföretag.

Daniel är en väldigt erfaren talare och presentatör och har skrivit och medverkat i flera inslag för BBC både på tv och radio. Innan han började på Valand arbetade han som lektor i filmvetenskap och konst på University of Ulster på Nordirland, och innan dess som forskningsassistent inom digitala kulturer.

När han inte gör konst, skriver, talar, gör redaktionellt arbete, curerar eller forskar, är Daniel en entusiastisk portdrickare (och delar gärna en flaska med dig).