Bild
"Om Renarnas Brömskulor i Lapland" ur den första volymen av KVAH
Länkstig

”At bringa desse kräk i redig ordning” – om den svåra konsten att presentera rön i vetenskapens barndom

Kultur & språk

Lyssna till föredrag av Lena Rogström, docent: ”At bringa desse kräk i redig ordning” – om den svåra konsten att presentera rön i vetenskapens barndom.

Föreläsning
Datum
16 nov 2022
Tid
18:15 - 19:45
Plats
J336 på Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

Medverkande
Lena Rogström, universitetslektor
Arrangör
Retorikcentrum
Bild
Lena Rogström, universitetslektor.
Lena Rogström, universitetslektor på Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi.

Under 1700-talet växer intresset för naturvetenskaplig forskning lavinartat, och under några decennier är Sverige en framstående nation inom området, mycket tack vare Kungliga Vetenskapsakademien som instiftades 1739. Kungliga Vetenskapsakademiens Handlingar blir en viktig kanal för publicering av vetenskapliga rön, och allt är intressant så länge det kan vara nyttigt: Förteckningar över åskväder; beskrivningar av märkliga missbildningar; experiment om hur man bygger kakelugnar så energieffektivt som möjligt och avancerade beräkningar av av hur man ska finna longituden på sjön.

Handlingarna är en viktig källa till kunskap om utvecklingen av svensk naturvetenskap, men de är också centrala för språkvetenskapliga studier. Rönen anses ligga till grund för utvecklingen av den vetenskapliga artikeln, och är därmed ett viktigt material för studier av genreutveckling.

I mitt föredrag har jag tagit fasta på något som är stor vikt när man skriver en vetenskaplig artikel: inledningen. Rönen uppvisar en mängd olika varianter; ibland kort och koncist, oftare långt och pompöst – sällan med läsarens bästa för ögonen. Kan man se en utveckling över tid i hur författarna inleder sina artiklar och tar ett forskningsrum i anspråk? Det är den forskningsfråga jag hoppas kunna besvara!