Länkstig

Almedalen: Det (över)vakande samhället – möjligheter och risker

Forskning
Naturvetenskap & IT
Populärvetenskap
Samhälle & ekonomi

Vad ser vi för möjligheter, risker och dilemman med den intensifierade övervakningen i samhället samt vilka konsekvenser för det med sig för vår demokrati?

Föreläsning,
Konferens,
Seminarium
Datum
27 jun 2024
Tid
14:00 - 16:00
Ytterligare information
Almedalsveckans hemsida

Medverkande
Marie Eneman, docent, Göteborgs universitet
Jan Ljungberg, professor, Göteborgs universitet
Ulf Petrusson, professor, Göteborgs universitet

Den ökande digitaliseringen i samhället och utvecklingen inom AI möjliggör övervakning vi tidigare inte sett. Dessutom presenteras nya politiska förslag med lagändringar i snabb takt som ger brottsbekämpande myndigheter utökade befogenheter att använda nya kraftfulla övervakningsmöjligheter. Detta motiveras av behovet av ökad effektivitet och säkerhet i samhället samtidigt som det väcker oro för risker för grundläggande demokratiska rättigheter, inte minst integritet.

De nya utökade befogenheterna flyttar kraftfullt fram positionerna för statlig övervakning och kan beskrivas som ett paradigmskifte i Sverige. Panelsamtalet kommer att problematisera möjligheter, risker och dilemman med den intensifierade övervakningen i samhället samt diskutera vilka konsekvenser detta för med sig för vår demokrati.

Samtalet kommer ledas av en moderator och panelen kommer bestå av aktörer från berörda myndigheter, politiker och forskare.