Länkstig

Almedalen: AI för en hållbar ekologisk framtid

Forskning
Hållbarhet & miljö
Naturvetenskap & IT
Populärvetenskap

För att kunna ställa om till ett hållbart samhälle behöver vi förstå de ekologiska konsekvenserna av olika ingrepp i naturen redan på planeringsstadiet. Hur kan AI användas för att simulera ekosystem och fatta mer hållbara beslut?

Föreläsning,
Konferens,
Seminarium
Datum
25 jun 2024
Tid
09:00 - 11:00
Plats
B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "B25+B27"
Ytterligare information
Almedalsveckans hemsida

Medverkande
Claes Strannegård, Professor i kognitionsvetenskap, Göteborgs universitet

Naturen tillhandahåller ekosystemtjänster som vi behöver för att överleva och må bra, t ex mat, vatten, mediciner, energi, byggmaterial och upplevelser. Vi behöver säkerställa att dessa ekosystemtjänster fungerar i tillräcklig omfattning även för framtida generationer. Därför måste våra beslut i stora och små frågor ta tydlig hänsyn till ekologiska konsekvenser.

På Göteborgs universitet och Ca’ Foscari i Venedig driver vi ett forskningsprojekt där vi konstruerar AI-drivna digitala tvillingar av riktiga ekosystem. Vi utsätter de digitala tvillingarna för olika sorters påverkan och observerar sedan följderna för djur- och växtpopulationerna. På så sätt kan man se vad som händer i datormodellerna om man till exempel hugger ner en skog, bygger ett bostadsområde, inrättar ett naturreservat, eller förbjuder fiske i ett visst område. Vår förhoppning är att framtidens beslutsfattare kommer att använda sådana AI-baserade verktyg för att fatta mer hållbara beslut.