Bild
Vävverkstad med forskare och medverkande
Foto: Johannes Romppanen
Länkstig

80% seminar: Spaces and impacts: contemporary opportunities and forms for hand-weaving

Kultur & språk

Välkommen att ta del av ett seminarie för att presenterar ett forskningprojekt av doktoranden Rosa Tolnov Clausens.

Seminarium
Datum
29 mar 2023
Tid
13:00 - 16:00
Plats
online via zoom
Ytterligare information
Delta via zoomlänk

Kontexten för denna studie är området för handvävning som utförs på fritiden inom stadsmiljöer i Sverige, Finland och Danmark.

Studien syftar till att utforska två aspekter:

  • I vilka rumsliga, tidsmässiga, ekonomiska och sociala förhållanden och sammanhang sker handvävning i det urbana nordiska samhället idag?
  • Och kan jag genom min konstnärliga praktik genom mitt eget skapande omorientera hur handvävning kan vara en del av det nordiska stadslivet?

Rosa Tolnov Clausens doktorandforskning syftar till att förstå de olika infrastrukturerna med vilka utrymmen av fritidsvävning sammankopplas och agerar och att genom Weaving Kiosk-projektet, visa vilka relevanta riktningar vi kan se inom hantverket handvävning framöver.

80% seminar syftar till att forskningsprojektet till 80% är färdigställt. 

Seminariet kommer att vara öppet för allmänheten via Zoom (se zoomlänk ovan)