Länkstig

80+ och still going strong. Rapport från ett pågående forskningsprojekt om svenskt terminologiarbete

Kultur & språk

Förhållandet mellan lexikografi, särskilt facklexikografi, och terminologi, alternativt terminografi, har uppfattats och beskrivits på olika sätt. Trots olika uppfattningar om förhållandet står terminologi i fokus under det här seminariet – med möjliga lexikografiska kopplingar.

Seminarium
Datum
21 sep 2022
Tid
10:15 - 11:45

Medverkande
Hans Landqvist, Göteborgs universitet

Förhållandet mellan lexikografi, särskilt facklexikografi, och terminologi, alternativt terminografi, har uppfattats och beskrivits på olika sätt. Svensén (2004:6) konstaterar att ”[f]örhållandet mellan facklexikografi och terminografi är omstritt”, medan Bowker (2018:158) formulerar sig så här: ”Many different opinions have been expressed about whether lexicography and terminology are two fully independent disciplines, whether terminology is equivalent to specialized lexicography, or whether their relationship lies somewhere in between […]”. Trots olika uppfattningar om förhållandet står terminologi i fokus under det här seminariet – med möjliga lexikografiska kopplingar.

Sedan 2016 arbetar svenska och finländska forskare Inom projektet Termer i tid – tidens termer med att kartlägga hur olika institutionella aktörer har agerat och interagerat med varandra i terminologiska frågor för svenskan från 1940-talet och framåt. Särskilt fokus ligger på verksamheten som Tekniska nomenklaturcentralen/ Terminologicentrum – TNC bedrev mellan 1941 och 2018, men också situationen därefter uppmärksammas. En central aktör är Institutet för språk och folkminnen – Isof. Projektet genererar ny kunskap om mekanismer i terminologiskt arbete, uppmärksammar terminologiarbete som en del av det samlade språkvårdsarbetet, såväl nationellt som internationellt, och vill bidra till större förståelse för betydelsen av terminologiskt arbete, både i fråga om fackspråk och i samhället generellt. Projektets webbplats: https://sites.uwasa.fi/term/

Seminariet inleds med en kortfattad beskrivning av några uppfattningar om lexikografi kontra terminologi/terminografi. Därefter tecknas bakgrunden till projektet Termer i tid – tidens termer. Huvuddelen av seminariet ägnas sedan åt en presentation av projektets verksamhet sedan 2016 och framåt, inklusive några planer för framtiden.

Välkommen till ett seminarium med terminologi i fokus – med möjliga lexikografiska kopplingar!

 

Referenser

Bowker, Lynne 2018. Lexicography and terminology. I: Fuertes-Olivera, Pedro A. (red.), The Routledge Handbook of Lexicography. Routledge, 158–170.

Svensén, Bo 2004. Handbok i lexikografi. Ordböcker och ordboksarbete i teori och praktik. 2 uppl. Norstedts Akademiska Förlag.

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien 2021, ”1plus”, https://svenska.se/tre/?sok=plus&pz=1

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien 2021, ”still going strong”, https://svenska.se/tre/?sok=still+goin+g+strong&pz=1