University of Gothenburg
Image
Breadcrumb

Ämnesövergripande språkkurser

Du kan läsa ämnesövergripande kurser på grundnivå och avancerad nivå. De handlar till exempel om översättning och litteratur, om inlärning och flerspråkighet, eller om att utveckla akademiskt skrivande inför ett examensarbete.

Vissa kurser ingår i ett program, men kan också läsas som fristående kurs. Dessutom har vi praktikkurser som ger tillfälle att vara på en arbetsplats och uppleva hur språk där kan vara till glädje och nytta. Ofta innebär förkunskapskraven att du inte måste kunna ett särskilt språk, men kanske ha läst något annat ämne på universitetet innan – titta under rubriken ”förkunskapskrav” i respektive kursplan. Och kontakta gärna våra studievägledare om du har frågor!

Hitta våra kurser i Göteborgs universitets utbildningskatalog