Länkstig

Introduktionskurs i språkliga landskap

Kurs
SPL135
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ger dig språkvetenskapliga och etnografiska verktyg för att synliggöra och diskutera sociala betydelser kopplade till språk, texter och symboler i det offentliga rummet. Detta görs dels genom att du blir introducerad till det tvärvetenskapliga studiet av språkliga landskap (Linguistic Landscapes), dels genom att du får genomföra en studie av språkliga landskap. Genomgående betonas hur språkliga resurser i skyltar och inskriptioner samverkar med andra meningsskapande resurser (t ex färg, bild, typografi, material och arkitektur) i skapandet av kulturella, sociala och rumsliga föreställningar och identiteter. Genom att löpande fråga hur samhälle, kultur och identitet representeras och återskapas i det språkliga landskapet, söker kursen främja medvetenhet om mångspråkig och multimodal kommunikation i rum, samt uppmuntra till kritisk reflektion över hur globala flöden och processer påverkar lokala platser.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska)

Efter studierna

Vad händer sedan – plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet. Det finns många frågor, och en del svar hittar du här: https://www.gu.se/studera/efter-studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler