Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ordinlärning och vokabulärundervisning i främmande språk

Kurs
SPL233
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Denna kurs ger en introduktion till aktuell forskning, teorier och metoder gällande ordinlärning och vokabulärundervisning i främmande språk. Du får en inblick i vad det innebär att kunna ett ord, vilket ordförråd som kan vara nödvändigt att kunna som inlärare och vilka metoder som är effektiva för ordinlärning. Den tar också upp olika modeller och verktyg för vokabulärundervisning i främmande språk. Kursen innehåller också praktiska moment, där du får reflektera över ordinlärning och vokabulärundervisning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

60 hp i ett modernt språk, eller motsvarande.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.