Länkstig

Ordinlärning och vokabulärundervisning i främmande språk

Kurs
SPL233
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Denna kurs ger en introduktion till aktuell forskning, teorier och metoder gällande ordinlärning och vokabulärundervisning i främmande språk. Du får en inblick i vad det innebär att kunna ett ord, vilket ordförråd som kan vara nödvändigt att kunna som inlärare och vilka metoder som är effektiva för ordinlärning. Den tar också upp olika modeller och verktyg för vokabulärundervisning i främmande språk. Kursen innehåller också praktiska moment, där du får reflektera över ordinlärning och vokabulärundervisning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

60 hp i ett modernt språk, eller motsvarande.

Efter studierna

Vad händer sedan – plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet. Det finns många frågor, och en del svar hittar du här: https://www.gu.se/studera/efter-studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler