Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ordinlärning och vokabulärundervisning i främmande språk

Kurs
SPL233
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Denna kurs ger en introduktion till aktuell forskning, teorier och metoder gällande ordinlärning och vokabulärundervisning i främmande språk. Du får en inblick i vad det innebär att kunna ett ord, vilket ordförråd som kan vara nödvändigt att kunna som inlärare och vilka metoder som är effektiva för ordinlärning. Den tar också upp olika modeller och verktyg för vokabulärundervisning i främmande språk. Kursen innehåller också praktiska moment, där du får reflektera över ordinlärning och vokabulärundervisning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

60 hp i ett modernt språk, eller motsvarande.

Efter studierna

Vad händer sedan - plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet?
Det finns många frågor, och en del svar hittar du här:  
https://studentportalen.gu.se/minastudier/hum/Examen+och+arbetsliv

Så är det att plugga

Undervisningen

FÖRBEHÅLL

Kursen ges under förutsättning att det finns ett
tillräckligt studentantal och det inte skett några oförutsedda händelser
vid institutionen som gör att kursen inte kan bemannas.

COVID-19


grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat
att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock
en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av
terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella
riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors
beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela
terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se
https://studentportal.gu.se/coronaviruset