University of Gothenburg

PhD students

A presentation of doctoral students at CELAM

Johan Berlin, Ph.D. Student, Licensed Psychologist
Rättspsykiatriska regionkliniken, Region Kronoberg
johan.berlin@kronoberg.se

Emma Bolund Lauenstein Ph.D. Student, Licensed Psychologist
National Board of Forensic Medicine
emma.bolundlauenstein@rmv.se

Dariush Djamnezhad, Ph.D. Student, Licensed Psychologist
Malmö Stad, Grundskoleförvaltningen
dariush.djamnezhad@med.lu.se

Isak Einarsson, Ph.D. Student, Licensed Psychologist
Region Skåne, VO Barn- och ungdomspsykiatri
isak.einarsson@med.lu.se                                                 

Anja Fernqvist, Ph.D. Student,  Physician
National Board of Forensic Medicine
anja.fernqvist@gu.se

Joakim Jakobsson, Ph.D. Student, Physician
Region Skåne, VO Akutsjukvård och internmedicin
joakim.jakobsson@med.lu.se

Fernando Gonzales Moraga, Ph.D. Student, Licensed Psychologist
Rättspsykiatriska regionkliniken, Region Kronoberg
Fernando.gonzalesmoraga@kronoberg.se

Johan Green, Ph.D. Student, Msc
Department of Psychology, University of Gothenburg
Johan.green@psy.gu.se

David Ivarsson, Ph.D. Student, Licensed Psychologist
Swedish Prison and Probation Services
David.Ivarsson@kriminalvarden.se

Lina Norrbin, Ph.D. Student, Licensed Psychologist
Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall
lina.norrbin@rvn.se

Sven Pedersen, Ph.D. Student, Licensed Psychologist
Department of Forensic Psychiatry, Sahlgrenska University Hospital
sven.pedersen@vgregion.se

Omed Abdul Rahman, Ph.D. Student, Licensed Nurse
Department of Forensic Psychiatry, Sahlgrenska University Hospital
omed.abdul.rahman@vgregion.se

Jessica Revelj, Ph.D. Student, Licensed Nurse
Rättspsykiatriska regionkliniken, Region Kronoberg
Jessica.revelj@kronoberg.se

Charlotta Svensson, Ph.D. Student, Licensed Nurse
Department of Forensic Psychiatry, Sahlgrenska University Hospital
charlotta.a.svensson@vgregion.se

Olof Svensson, Ph.D. Student, MSc, Licensed Psychologist
National Board of Forensic Medicine
Olof.svensson@rmv.se

Andreas Söderberg, Ph.D. Student, Licensed Nurse
Rättspsykiatriska regionkliniken, Region Kronoberg
andreas.soderberg@kronoberg.se

Karin Trägårdh, Ph.D. Student, Licensed Psychologist
Department of Forensic Psychiatry, Sahlgrenska University Hospital
karin.tragardh@vgregion.se

André Tärnhäll, Ph.D. Student, Licensed Psychologist
Region Skåne, VO Rättspsykiatri
andre.tarnhall@med.lu.se 

Valentina Vidaurrazaga Aras, Ph.D. Student, Licensed Nurse
Department of Forensic Psychiatry, Sahlgrenska University Hospital         valentina.vidaurrazaga_aras@vgregion.se