Länkstig

Med anledning av tältmanifestationen i Vasaparken

Just nu pågår det en tältmanifestation i Vasaparken. Här hittar du information från universitetet om den pågående manifestationen.

Universitetet om manifestationen

Som universitet står vi för demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Alla har rätt att uttrycka sin mening. Universitetet har förståelse för att människor vill visa sin ilska och frustration. Så länge demonstrationen inte stör universitetets verksamhet är det inte upp till oss att ha åsikter om på vilket sätt människor nyttjar sina demokratiska rättigheter.

Rektor Malin Broberg kommenterar tältmanifestationen

Frågor och svar