Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Utländska lärares och akademikers vidareutbildning, 1-150 högskolepoäng

Program
L1ULV
Grundnivå
150 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörighet till Utländska lärares och akademikers vidareutbildning (ULV) är den som har:

Minst en 2-årig utländsk avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå eller minst en 2-årig utländsk avslutad ämnesexamen på eftergymnasial nivå som kan motsvara ett svenskt skolämne

Godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande

Genomfört inplaceringsprov i svenska

Möjlighet att komplettera till svensk lärarexamen eller lärarlegitimation eller utökad behörighet inom 120 hp