Länkstig

Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder

Kurs
SF2322
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17552

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-H0384
Ansökan kommer öppna

Kort om kursen

Den här kursen riktar sig till studenter som vill ha en djupare förståelse för användningen av kvalitativa metoder inom samhällsvetenskapen. Under kursen diskuteras bland annat epistemologiska utgångpunkter och typiska frågor kopplade till forskningsetik. Du kommer också att lära dig tillämpa olika typer av analysmetoder som är vanliga inom kvalitativ forskning.

Om utbildningen

Utbildningen ges på engelska – besök den internationella sidan för innehåll.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs godkänd kurs i samhällsvetenskapliga forskningsmetoder på grundnivå, omfattande minst 15 hp samt godkänd kärnkurs om 15 hp på avancerad nivå inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan).  

Läs mer om lokaler