Bild
Bildkollage av studentarbeten.
Länkstig

Textil-Kropp-Rum, introduktionskurs

Kurspaket
SBTK1
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Bengtsfors
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15003
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

Detta kurspaket riktar sig till dig som vill ha en introduktion till konstnärliga studier och vill utveckla kunskap om och förståelse för textila material och tekniker. Under en termin får du möjlighet att undersöka olika tekniker utifrån olika uppgifter och teman som tar sin utgångspunkt i begreppen material, kropp och rum.

Om utbildningen

Du får stöd i att utveckla arbetsmetoder och reflektera kring ditt arbete, och även i att både skriftligt och muntligt kommunicera dina val av metoder. Visuell gestaltning och kommunikation, liksom teori och historia, ingår också i kursen. Undervisning sker i form av föreläsningar och tillämpningsövningar med handledning, workshops och genomgångar.

Utbildningen är förlagd till HDK-Valand Campus Steneby i Dals Långed. Antagning görs i mån av plats i våra verkstäder. Undervisningsspråket är svenska. Föreläsningar och handledning kan ske på engelska.

Kursträffar

Kurpaketet ges på helfart under höstterminen 2022. Studenter på den fristående kursen samläser med programstudenterna på Konstnärligt kandidatprogram i Textil-Kropp-Rum. Undervisningen sker på plats vid HDK-Valand Campus Steneby.

Kurspaketet består av:

 • SBTK01 Textil - Kropp - Rum 1, 18 hp
 • SBVI01 Visuell gestaltning och kommunikation 1, 7,5 hp
 • SBHI01 Teori och historia 1, 4,5 hp


Ansök kursen

1. Anmäl dig till kursenwww.antagning.se 

Anmälan är öppen 15 mars - 19 april 

2. Skicka in ditt arbetsprov i Slideroom
Period att skicka in arbetsprov: 15 mars - 26 april  

En ansökan är inte giltig utan ett korrekt inskickat arbetsprov. Läs mer om vad ditt arbetsprov ska innehålla nedan.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Instruktioner för ansökan

1. CV, tidigare erfarenheter och utbildning (max 2000 tecken).

I denna del ska du ange utbildningar du gått på, samt beskriva tidigare erfarenheter som du tycker är av vikt för din ansökan. Att ha gått en förberedande konstnärlig utbildning är meriterande men inte ett krav.

2. Motivationsbrev med motivering till varför du vill gå den här utbildningen, beskrivning av ditt intresse för textil och vilka förväntningar du har (max 3000 tecken)

3. Portfolio

Gestaltningsuppgift

 • Använd frasen ” PARALLELL VERKLIGHET ” som utgångspunkt för ett tredimensionellt arbete. Placera arbetet i miljö alt. rum på ett sätt som du finner intressant.
 • Fotografera detta samt detaljer.
 • Ange material, storlek. 5-10 bilder.
 • Komplettera med en förklarande text där du beskriver hur du arbetat och motivera dina val (max 2000 tecken).

Välja egna arbeten 1

 • Bilder/foton på arbeten som du gjort i textila alternativt andra material.
 • Ange material, storlek och årtal för varje arbete. 5–10 bilder.
 • Gör en kort beskrivning av varje arbete.

Välja egna arbeten 2

 • Skisser, teckningar och/eller målningar 10 bilder.

Din ansökan måste vara anonym. Inkludera inte namn eller kontaktuppgifter någonstans i detta 

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov.