Länkstig

Termodynamik

Kurs
FYP103
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21100
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

I denna kurs behandlas grundläggande termodynamik. I anslutning till kursen görs även experiment och demonstrationer samt simuleringar av fysikaliska förlopp med hjälp av Matlab.

Om utbildningen

Delkurs 1: Termodynamik

Denna del koncentreras på förståelse av första och andra huvudsatsen med tillämpning på motorer, kylmaskiner och värmepumpar. Grundläggande begrepp är bland annat: energiomvandling, termodynamiska system, tillståndsvariabler och termodynamiska processer. Termisk jämvikt och temperatur. Tillståndsekvationer. Kinetisk gasteori. Värmeledning. Första huvudsatsen, värme, arbete och inre energi. Vämekapacitivitet. Isotermiska och adiabatiska processer. Andra huvudsatsen och entropi.

Delkurs 2: Laborationer

I denna del utförs laborationer som illustrerar hur termodynamik kan användas praktiskt.

Delkurs 3: Demonstrationer

Studenten får fördjupa sig kring fysiken i ett specifikt experiment som sedan ska presenteras muntligt och skriftligt.

Delkurs 4: Programmering med Matlab

I denna del utvecklas och fördjupas kunskaperna i programmering och Matlab. Programmeringskunskaperna tillämpas på att simulera och visualisera problem inom området termodynamik/statistisk fysik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser motsvarande termin 1 på Fysikprogrammet, eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.