Länkstig

Termin 6 Finansiell ekonomi, kandidattermin

Kurspaket
EKFI6
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

NEK301, Basic Econometrics, 7,5 hp

Canvas, kursplan och litteraturlista

EFI302, Finance, Bachelor course, 7,5 hp

Canvas, kursplan och litteraturlista

EFI303, Finance Bachelor Thesis, 15 hp

Canvas, kursplan och litteraturlista

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 105 hp av vilka minst 45 hp måste vara inom finansiell ekonomi.