Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2

Kurs
SSA125
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12806
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2021.

Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12805
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2021.

Kort om kursen

I kursen fördjupar du dina kunskaper om undervisning i mångkulturella miljöer, flerspråkiga individers livsvillkor samt lärande på ett andraspråk. Kursen behandlar metoder för bedömning och utvärdering av andraspråksinlärares språkfärdighet på olika nivåer och ger en orientering om och en kritisk granskning av test och prov. Du tillägnar dig också kunskap om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Om utbildningen

Kursen SSA125 syftar till att ge kunskap om de speciella förutsättningar som utmärker undervisning och lärande på ett andraspråk. I kursen behandlas olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt liksom olika metoder för bedömning och utvärdering av andraspråksinlärares språkfärdighet på olika nivåer.

Kursen består av två delkurser. Den första delkursen behandlar olika metoder för att bedöma och utvärdera andraspråksinlärares språkfärdighet på olika nivåer. Särskild tonvikt läggs på kontinuerlig bedömning av andraspråksutvecklingen där till exempel performansanalys och självskattning behandlas. Delkursen ger även en orientering  om och en kritisk granskning av befintliga test och prov.

Den andra delkursen behandlar ett antal språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och fokuserar språkfärdigheter av avgörande betydelse för eleven i skolans alla ämnen. Vidare diskuteras olika förhållningssätt som skolan och dess personal kan uppvisa i arbetet med flerspråkiga elever samt hur detta kan påverka elevernas lärande och kognitiva utveckling.

SSA125 kan läsas före SSA121. Vi rekommenderar att du som läser 45 hp väljer fortsättningskurs 2 (SSA125). Du som däremot läser 60 hp läser fortsättningskurs 1 och 2 i valfri ordning.

Viktig tilläggsinformation angående coronapandemin: Om undervisning och examination på campus inte kan genomföras kommer kursen att ges online istället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 75 % godkända delkurser, varav Det svenska språksystemet i andraspråksperspektiv/Språkstruktur och ordförråd i andraspråksperspektiv måste ingå, inom grundkurs i Svenska som andraspråk (30 hp) eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng inom ämnet Svenska som andraspråk

Efter studierna

I kombination med en lärarexamen, ger 45 hp i svenska som andraspråk (30 hp) behörighet att undervisa på SFI samt undervisa i ämnet svenska som andraspråk i Grundskolan åk 1-9. Vill du fortsätta att studera svenska som andraspråk kan du läsa fortsättningskursen SSA121 mot 60 hp  i svenska som andraspråk. Den ges på halvfart dels som kvällskurs, dels som distanskurs. Du som har läst både SSA121 och SSA125, dvs säga har 60 hp i svenska som andraspråk, och ytterligare vill fördjupa dig i ämnet mot 90 hp kan läsa SSA134, fördjupningskurs 1.

Så är det att plugga

Undervisningen

SSA125 ges på halvfart, dvs. du läser 15 hp per termin, som:

  • kvällskurs: Undervisningen är schemalagd till en kväll per vecka. Veckodagen är densamma under terminen, men kan variera mellan terminerna.
  • distanskurs: Undervisningen sker huvudsakligen på distans, men enstaka fysiska träffar förlagda till universitetet kan förekomma.

Läs mer om undervisningen