Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Statistisk fysik

Kurs
FYM305
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11171

Om utbildningen

Den statistiska fysiken inbegriper ett flertal mycket generella begrepp och kraftfulla verktyg för att behandla system med många frihetsgrader och system utsatta för stokastiska fluktuationer (brus). Metoderna inom statistisk fysik har ett mycket brett spektrum av tillämpningsområden som sträcker sig från astrofysik och biologisk fysik till materialfysik och kvantinformation.

Syftet med kursen är att bekanta studenterna med några av de mest vanligt förekommande begreppen och verktygen inom statistisk fysik och visa hur de kan tillämpas inom vitt skilda områden.

Innehåll i kursen

  • Brownsk rörelse och fasrumsdynamik (enpartikel- vs ensembel- beskrivning)
  • Täthetsmatriser och statistisk kvantfysik
  • Växelverkande system och fasövergångar
  • Entropi, irreversibilitet och information
  • Master ekvationen and "detailed balance"
  • Linjär response, susceptibiliteter, brus och "fluctuation-dissipation-theorem"

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i fysik eller motsvarande. Sökande måste påvisa kunskaper i engelska: engelska 6/engelska B från svenska gymnasiet, eller motsvarande nivå av ett internationellt erkänt test, till exempel TOEFL,IELTS

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.