Länkstig

Språkteknologisk projektkurs

Kurs
LT2311
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12441

Om utbildningen

Kursen innehåller följande moment som utförs i samarbete med projektägaren:

Problemformulering
Planering
Genomförande
Utvärdering
Rapportskrivning
Redovisning/Presentation

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs antingen godkänt resultat på alla tre kurserna: LT2001 Introduktion till programmering 7,5 hp LT2002 Introduktion till formell lingvistik 7,5 hp LT2003 Grundläggande språkteknologi 15 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.